Các thẻ Meta trong HTMl

Các thẻ Meta trong HTMl

Nguyen Hong Son 21/05/2018

Định nghĩa và cách sử dụng: Thẻ meta bao gồm các tài liệu html. Nó sẽ không được hiển thị trên trang web, nhưng nó sẽ được máy phân tích. Những phần tử meta được...

Các phần tử về cụm từ trong HTML

Các phần tử về cụm từ trong HTML

Nguyen Hong Son 18/05/2018

1. Nhấn mạnh văn bản trong html: để nhấn mạnh phần nội dung trong html chúng ta dùng cặp thẻ . 2. Đánh dấu văn bản trong html: để đánh dấu phần nội dung trong html chúng ta dùng cặp thẻ . ...

Định dạng trong HTML

Định dạng trong HTML

Nguyen Hong Son 18/05/2018

1. In đậm trong html: để in đậm nội dung trong html chúng ta dùng cặp thẻ nội dung cần in đậm hoặc cặp thẻ nội dung cần in đậm. 2. In nghiêng trong html: để in nghiêng nội dung...

0985 95 0895