Khóa học lập trình java-android

Khóa học lập trình Java - Android cung cấp cho các học viên những kiến thức đầy đủ nhất từ a-z để có thể làm được những ứng dụng/app trên di động nền tảng android

Sự Khác Biệt Về Chương Trình Đào Tạo

 • Nội dung khóa học được biên soạn theo chuẩn quốc tế và tham khảo các doanh nghiệp lập trình lớn tại việt nam. DevPro là công ty training theo quy trình làm sản phẩm, hướng dẫn theo thực tế nên nội dung được đi sâu vào thực hành, hướng dẫn từng modun trong từng dự án thực tế mà không có bất kỳ một trung tâm đào tạo nào có thể đáp ứng được.
 • Đội ngũ giảng viên trên 12 năm kinh nghiệm "thực chiến" tại các công ty lớn như misa, bit9, fsoft, samsung... Sẽ mang lại cho người học những kiến thức thực tế mà họ tích lũy được cùng với bám sát nội dung chương trình của DevPro. Dự án đã từng làm của giảng viên:
 • Người học được cam kết chất lượng đào tạo từ thực tế, được trải nghiệm hoàn toàn khác với kiến thức trong trường học. Công ty luôn update công nghệ mới nhất để bắt kịp xu thế của thị trường tuyển dụng.
 • Tỷ lệ đáp ứng và đi làm chiếm 99%, DevPro hỗ trợ tối đa cho học viên về việc làm partime cũng như fulltime. Ngoài ra học viên có trang hỗ trợ tự học online mọi lúc mọi nơi  về iOS, Android, PHP, java, C/C++, Kotlin: http://laptrinhandroid.vn/http://laptrinhios.vn/, http://laptrinhphp.vn/, group học java, android, ios, kotlin
 • Các công ty đối tác về tuyển dụng luôn săn đón các học viên được training tại DevPro. Các đối tác tuyển dụng của DevPro: MiSa, samsung, fpt soft, Co well asia, CVcorp, VNP, ITC, IIST, Needy, HK Media,  WORKS.VN, Dore.

Lý do tham gia khóa học:
 • Muốn có thêm kiến thức để theo kịp xu thế.
 • Muốn có 1 công việc ổn định sau khi ra trường.
 • Học hỏi thêm những kỹ năng còn thiếu, bổ sung cho khuyết điểm.
 • Muốn tìm hiểu công nghệ mới nhất.
 • Giao lưu, gặp gỡ những người cùng chí hướng.
 • Thích, đam mê, và muốn tìm kiếm cơ hội mới.
 • Muốn ở nhà tự kiếm tiền và không phải đi làm thuê bên ngoài.

  Quyền lợi khi tham gia khóa học

  • Giảng viên là những chuyên gia lập trình với hàng chục năm kinh nghiệm.
  • Các bạn được học theo mô hình dự án thực tế doanh nghiệp.
  • Chất lượng đào tạo của DevPro luôn luôn là nhất, với các giáo trình chuẩn quốc tế.
  • Học viên trực tiếp tương tác với giảng viên ngay trong bài học.
  • DevPro là công ty duy nhất có chính sách hỗ trợ học viên trực tiếp, liên tục 24/7 và cả sau đào tạo
  • Join vào dự án của công ty để thực tập 2 tháng sau khóa học.
  • Ưu đãi cực lớn khi bạn đăng ký combo.

  NỘI DUNG KHÓA HỌC

  Phần 1: JAVA CORE(BASE) - 12 buổi  

  Bài 1: Làm quen với môi trường và cách viết lệnh trong Java

  • Giới thiệu về Java. Cách cài đặt Java SDK và công cụ Eclipse
  • Thực hành chương trình Java đầu tiên HelloWorld
  • Làm quen Cách viết lệnh, Comment,…trong Java.
  • Các phím tắt trong Eclipse - Biến – Hằng – Kiểu Dữ Liệu trong Java
  • Nhập xuất từ bàn phím

  Bài 2: Các toán tử trong lập trình và các khái niệm cơ bản

  • Toán tử trong Java ( Toán tử so sánh, Toán tử số học, logic, gán….)
  • Ép kiểu dữ liệu
  • Cách viết hàm và thủ tục
  • Sử dụng đệ quy
  • Tham chiếu, tham Trị
  • Hướng dẫn cách sử dụng Debug

  Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh và vòng lặp

  • Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh: If – else / Switch - case
  • Cấu trúc điều khiển lặp: For, while, do while. So sánh sự khác nhau giữa các vòng lặp
  • Lệnh nhảy break
  • Lệnh Continue
  • Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật một số bài toán thực tế như tìm kiếm, tính biểu thức toán học,

  Bài 4: Các kiểu dữ liệu đặc biệt: Mảng

  • Học về mảng: Mảng 1 chiều, 2 chiều,…
  • Thực hành làm về các bài toán liên quan đến mảng

  Bài 5: Các kiểu dữ liệu đặc biệt (Tiếp) : String - Date -Enum

  • Học về chuỗi
  • Học về kiểu dữ liệu Date, Time Zone
  • Enum
  • Thực hành xử lý chuỗi, cách tính ngày tháng năm bất kỳ trong Java.

   

  Bài 6: Class - Object

  • Học về Lớp: Class
  • Các xác định được các thực thể trong một ứng dụng từ đó hình thành lớp
  • Xác định các thuộc tính của lớp
  • Các phương thức của lớp
  • Instant, constructor,…
  • Kết hợp Class với Mảng để quản lý các bài toán cơ bản
  • Thực hành các bài toán quản lý nhân viên, học viên, nhân sự, lớp học,

  Bài 7: Collections

  • Học về các Collections: thêm, sửa, xóa, sắp xếp, tìm kiếm,…
  • List, ArrayList, LinkedList, Stack, Queue,...
  • Map, HashMaps, Vector,…

  Bài 8: Lập trình hướng đối tượng (OOP)

  • Đóng gói - Encapsolution
  • Kế thừa – Inherit
  • Đa hình - Polymorphism
  • Trừu tượng - Abstract
  • Các phân tích một bài toán theo hướng đối tượng, từ đó có cách code hướng đối tượng

  Bài 9: Áp dụng lập trình hướng đối tượng và sử dụng Interface

  • Áp dụng lập trình hướng đối tượng và quản lý nhân sự, quản lý nhà sách, quản lý giáo viên,…
  • Học thực hành về Interface

  Bài 10: Đa luồng, Xử lý ngoại lệ, File

  • Xử lý ngoại lệ - Try catch Exception finally
  • Đa luồng - Multithread
  • Thao tác với File I/O, Tạo file, đọc file, ghi file…

  Bài 11: Một số kỹ thuật nâng cao trong Java

  • Các tính năng của Java 8
  • Regular Expression
  • Reflector
  • Kỹ thuật Generic
  • Ôn tập áp dụng các kỹ thuật này vào thực tế
  Bài 12: Kiểm tra và ôn tập
  Phần 2: ANDROID TỪ A-Z  - 22 buổi  

  Chủ đề 1: LÀM QUEN THỰC HÀNH XỬ LÝ CÁC UI/UX

  Bài 1: Làm quen môi trường và các công cụ cần thiết trong quá trình làm việc group

  + Cài đặt Android Studio

  + Cài máy ảo

  + Cài đặt Slack

  Bài  2: Hướng dẫn sử dụng Android Studio và làm quen các thành phần giao diện cơ bản

  + Tạo project đầu tiên và làm quen các thành phần cấu trúc của 1 project

  + Vòng đời của một ứng dụng

  + Cách tổ chức làm việc 1 ứng dụng theo nhóm

  + Giới thiệu các thành phần chính trong Android

  Bài 3: Làm quen với các wibgets cơ bản

  + TextView, Edittext, ImageView, Button …

  + Xử lý sự kiện cho các wibget cơ bản đó

  + Giới thiệu 1 vài thư viện hỗ trợ cho việc tối và xử lý các wibgets

  Bài  4: Làm việc với Layout trong Android

  + Linear Layout

  + Relative Layout

  + Table Layout

  Bài 5 : Làm quen với Layout trong Android (Tiếp)

  + Grid Layout

  + Frame Layout

  + ScrollView

  + Thực hành làm app máy tính bỏ túi cơ bản

  Bài 6 : Xử lý truyền nhận dữ liệu giữa các màn hình Activity

  Bài 7 : Làm quen một số giao diện chính về danh sách

  +  RecycleView, Spinner, AutoCompleteTextView

  Bài 8 : Menu, Dialog, Toast, Toolbar
  Bài 9 : Fragment, ViewPage, TabHot… trong Android Bài 10 : Giới thiệu và sử dụng kho thư viện dạng template có sẵn trên mạng

  Chủ đề 2 : LƯU TRỮ DỮ LIỆU

  Bài 11 : SQLite, Shared preference.

  Chủ đề 3 : XỬ LÝ ĐA TIẾN TRÌNH 

  Bài 12 : Xử lý Thread, Handel, Asystask

  Chủ đề 4 : SERVICE 

                  Bài 13 : Service

  Chủ đề 5 : BROADCAST RECEIVER & NOTIFICATION 

                  Bài 14 : BroadCast Receiver & Notification, Thực hành (vd : Thực hành thông báo nhận tin nhắn)

  Chủ đề 6 : HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU CÁC THƯ VIỆN THỨ 3 

  Bài 15 : Giới thiệu FireBase

  Chủ đề 6 : HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU CÁC THƯ VIỆN THỨ 3 

  Bài 16 : Giới thiệu Fabric

  Chủ đề 6 : HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU CÁC THƯ VIỆN THỨ 3 

  Bài 17 : Giới thiệu Onesignal

  Chủ đề 7 : QUẢNG CÁO

  Bài 18: Tích hợp Abmod

  Chủ đề 8 : THỰC HÀNH

  Bài 19: Tổ chức xây dựng đội nhóm

  + Lên ý tưởng và dựng protype

  + Phân tích ý tưởng và bắt đầu thực hiện

  Chủ đề 9: HƯỠNG DẪN PROJECT

            Bài 20-22 Hướng dẫn học viên hoàn thiện project

  PHẦN 3: THỰC TẬP 

  Thực tập tại công ty trong 02 tháng (150h-200h) join vào dự án thực tế của công ty đang làm.

    

   Khóa học liên quan

   0985 95 0895