KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH WEB PHP FULL TỪ A-Z

Ai nên tham gia khoá học?

 1. Người mới bắt đầu lập trình từ con số 0,
 2. Trái ngành muốn chuyển hướng sang lĩnh vực IT
 3. Nâng cao nghiệp vụ để quản lý team IT của mình,
 4. Muốn làm chủ ít nhất một ngôn ngữ lập trình
 5. Sinh viên đại học, cao đẳng, THPT đều phù hợp,
 6. Muốn tự tay tạo những website mình yêu thích

Mục tiêu đầu ra?

 1. Nắm chắc thiết kế giao diện web với html, css, xứ lý mượt giao diện web với UI/UX.
 2. Nắm chắc quy trình các bước làm 1 dự án hoàn chỉnh
 3. Tự xây dựng website cuả cá nhân, mang dự án cá nhân đi xin việc, sử dụng phục vụ công việc.
 4. Kết thúc khoá có 2 giao diện web, 2 website hoàn chỉnh bằng PHP MVC và framework laravel.
 5. Tự tin apply xin việc với vị trí fresher.
 6. Loại bỏ hoàn toàn tư tưởng thực tập.

Đăng ký học (đã có 2515 học viên đăng ký)

Duy nhất tại DevPro Việt Nam, bạn được bảo hành trọn đời cho khóa học. DevPro Việt Nam cam kết hỗ trợ 100% học viên tới khi bạn làm được sản phẩm, giới thiệu bạn tới nhiều công ty để bắt đầu sự nghiệp lập trình viên PHP của chính mình.

                         HỌC LÀ CÓ VIỆC - CAM KẾT 100%

Hi there, welcome to PHP Zone, để tôi chia sẻ với bạn điều này PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình lâu đời nhất hiện nay. Nền tảng WordPress được tạo ra từ PHP, ở đó hầu hết các trang web trình bày nội dung và kinh doanh được tạo ra. Có thể nói, PHP là một ngôn ngữ tuyệt vời cho các “newbie”. Khi CV của bạn được trang trí bằng việc làm chủ ngôn ngữ này, chắc chắn nhiều cơ hội việc làm lớn sẽ mở ra với bạn.

PHP vô cùng rộng lớn và có rất nhiều framework phổ biến. Nhận thấy điều này, Devpro cho ra đời những khóa học đáp ứng nhu cầu cụ thể cho các học viên của mình.

<Đối với Devpro-ers muốn thành thạo ngôn ngữ lập trình Web PHP thần tốc, đây chắc chắn là câu trả lời cho các bạn. Chỉ với 6 THÁNG vừa học vừa thực hành, chúng tôi sẽ giúp bạn tự tin làm chủ ngôn ngữ này>

PHẦN 1: PHẦN 1: Front - End ( HTML, CSS, JS, BOOTSTRAP, JQUERY, ...)

Bài 1: Bài 1: HTML cơ bản

Phần mềm phục vụ môn học Các Addon phục vụ môn học Ngôn ngữ HTML

Bài 2: :CSS cơ bản

Cú pháp CSS - các cách viết CSS, selector là gì? Tìm hiểu CSS Selector căn bản thiết lập màu nền với CSS background
Các thuộc tính CSS định dạng text , Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)
Thuộc tính display trong CSS (inline - block -none) Thuộc tính float ( left - right - none) trong CSS
Thuộc tính margin - padding và Box Model trong CSS Position relative - absolute trong CSS Position Fixed trong CSS,Thuộc tính z-index trong CSS, After và Before trong CSS
Kỹ thuật ClearFix trong CSS
HTML - Định nghĩa
HTML - Elements và Attributes HTML - Định dạng văn bản HTML - Heading và List
HTML – Table, Tạo Link, Tạo ảnh, Tích hợp CSS, Form

 

Bài 3:: CSS2 và CSS3

Học CSS3 - border-radius - bo góc
Học CSS3 - border-image - tạo đường viền bằng hình Học CSS3 - Các thuộc tính Backgrounds
Học CSS3 - Định dạng màu sắc, Gradient Background, Text Shadow - Box Shadow, Xử lý Text, Sử dụng @fonf-face, 2D Transforms,

Bài 4: Photoshop cơ bản, cắt ghép layout

Giới thiệu photoshop
Các công cụ cơ bản trong photoshop
Sử dụng công cụ crop để cắt các thành phần của file psd thành file ảnh Sử dụng file ảnh đã cắt được để load đường dẫn vào file html, css

Bài 5: Photoshop cơ bản, cắt ghép layout (tiếp)

Xây dụng cấu trúc Layout chung Xây dựng cấu trúc Header Xây dựng cấu trúc Menu
Xây dựng bố cục menu ngang Xây dựng cấu trúc Left Category Sản phẩm nổi bật Search box
Thống kê truy cập

Bài 6: Javascript cơ bản

Xây dụng cấu trúc Main Box Slide
Sản phẩm mới, Tin tức mới
Xây dựng cấu trúc Right Tin nổi bật, Hỗ trợ trực tuyến Quảng cáo, Check mail, Xây dựng cấu trúc Footer

Bài 7: Javascript(tiếp)

Giới thiệu về Javascript, Nhập môn Javascript
Hằng, biến và các kiểu dữ liệu trong Javascript Toán tử và biểu thức.

Biểu thức điều kiện, Vòng lặp, Hàm trong Javascript Thực hành

Bài 8: Javascript (tiếp)

Làm việc với dữ liệu kiểu mảng trong Javascript Sự kiện trong Javascript Làm việc với đối tượng Form, Đối tượng trong Javascript , Javascript DOM Thực hành

Bài 9: JQUERY

Giới thiệu về JQuery JQuery Basic JQuery Effects JQuery HTML JQuery Traversing JQuery AJax JQuery Plugin
Thực hành

Bài 10: Responsive

Responsive Web Design là gì?
Các vị trí xây dựng Responsive thông dụng Responsive menu Responsive Column, Responsive font size, Responsive image Sử dụng gì để tạo Responsive cho Website?
Sử dụng @media của CSS3 Sử dụng Javascript
Thực hành

Bài 11: Bootstrap

Tổng quan về twitter bootstrap
Download Bootstrap và nhúng Bootstrap vào website Grid System trong bootstrap
Tìm hiểu cách sử dụng các thành phần trong bootstrap: Table, Breadcrumbs & Images, Pagination, card & Labels, Typography, form, button, List group, Button group, Glyphicons, Navs menu, Navigation, Dropdown menu, Tabs, Helper classes,
Jumbotron, well, progress ...

Bài 12: Test kiểm tra phần 1

Kiểm tra kiến thức đã học, hoàn thiện giao diện phục vụ backend.
Hướng dẫn viết CV ứng tuyển việc làm

PHẦN 2: ack – End ( PHP, database MySQL)

Bài 13: Nhập môn PHP cơ bản
Cài đặt Localhost Server Xampp
Giới thiệu và làm quen với PHP
Toán tử trong PHP, Biểu thức điều kiện, Vòng lặp Các phương thức truyền dữ liệu Hàm trong PHP, Form, POST, GET

Thực hành

Bài 14: Ngôn ngữ PHP – Array, Cookie, Session

Mảng và các hàm hỗ trợ Mảng Phiên làm việc Session trong PHP Cookie trong PHP Thực hành

Bài 15: Ngôn ngữ PHP – Hướng đối tượng

Tổng quan về Lập trình Hướng đối tượng trong PHP Lớp (Class) & Đối tượng (Object) Phương thức (Method) Thuộc tính (Attributes) Kế thừa (Inheritance) Thực hành

Bài 16: Hệ quản trị CSDL MySQL

Khái niệm về Cơ sở dữ liệu MySQL (Database)

Các kiểu dữ liệu trong MySQL
Các thuộc tính: NULL, AUTO_INCREMENT, UNSIGNED, PRIMARY KEY,...
Tạo Cơ sở dữ liệu (Database)
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phpmyadmin Các thành phần trong câu lệnh truy vấn sql Thực hành

Bài 17: Hệ quản trị CSDL MySQL

CREATE DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE INSERT INTO, SELECT, UPDATE, DELETE WHERE, AND, OR, LIKE, IN, ORDER BY, LIMIT, JOIN (LEFT, RIGHT, INNER) Kết nối tới MySQL Server
Kết nối tới Database, SELECT Language
Fetch Data, Fetch Rows Thực hành

Bài 18: Mô hình MVC

Khái niện về Controller
Khái niệm về View
Khái niệm về Model
Cái nhìn tổng quát về mô hình MVC & Ứng dụng thực tế Thực hành

Bài 19: Project - Dự án website thương mại điện tử

Xây dựng framework MVC hướng đối tượng. Thực hiện website thương mại điện tử trên nền framework này Design Cơ sở dữ liệu (CSDL)
Bảng người dung
Bảng Danh mục sản phẩm Bảng Sản phẩm
Bảng Tin tức
Bảng Giỏ hang
Bảng chi tiết giỏ hang ...

Bài 20: Project - Dự án website thương mại điện tử (tiếp)

Xây dựng trang backend
Xây dựng chức năng Đăng nhập
Phân bố cục layout bằng bootstrap

Xây dựng chức năng Đăng xuất
Xây dựng chức năng Quản lý Thành viên Hiển thị danh sách thành viên, phân trang Thêm mới thành viên
Sửa thông tin thành viên
Xóa thành viên

Bài 21: Project - Dự án website thương mại điện tử (tiếp)

Xây dựng trang backend
Xây dựng chức năng Quản lý Thành viên Hiển thị danh sách thành viên, phân trang Thêm mới thành viên, Sửa thông tin thành viên , Xóa thành viên
Xây dựng chức năng quản lý danh mục Hiển thị danh sách danh mục, phân trang Thêm mới danh mục, Sửa thông tin danh mục, Xóa danh mục

Bài 22: Project - Dự án website thương mại điện tử (tiếp)

Xây dựng trang backend
Xây dựng chức năng Quản lý tin tức Hiển thị danh sách tin tức, phân trang Thêm mới tin tức Sửa thông tin tin tức , Xóa tin tức
Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm Hiển thị danh sách sản phẩm, phân trang Thêm mới sản phẩm, Sửa thông tin sản phẩm, Xóa sản phẩm

Bài 23: Project - Dự án website thương mại điện tử (tiếp)

Xây dựng trang Frontend
Phân bố cục trang frontend
Xây dựng chức năng danh sách danh mục Xây dựng chức năng hỗ trợ trực tuyến Xây dựng chức năng tin tức nổi bật
Xây dựng chức năng trang tin tức, Xây dựng chức năng trang chi tiết tin tức

Bài 24: Project - Dự án website thương mại điện tử (tiếp)

Xây dựng trang Frontend, Xây dựng chức năng trang sản phẩm
Sản phẩm mới, danh mục sản phẩm ..., Xây dựng chức năng giỏ hang Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng Đặt hàng online

Bài 25: Project - Dự án website thương mại điện tử (tiếp)

Xây dựng trang Frontend
Rewrite URL
Giới thiệu lý thuyết về rewrite url

Áp dụng thực hiện rewrite url project Xây dựng chatbox
Xuất bản website lên server, Đăng ký domain + hosting Cấu hình domain
Restore database lên hosting
Sử dụng FTP để upload mã nguồn lên hosting Cấu hình thông số kết nối để website hoạt động

Bài 26: Framework Laravel

Giới thiệu
Composer là gì, Cách sử dụng composer, Hướng dẫn cài đặt laravel, Tìm hiểu cấu trúc của laravel 5.x
Các khái niệm trong laravel: Routing, Requests & Input, Views & Responses,
Controllers, Errors, Security, Forms, Pagination, Authentication, Session, Validation ...

Bài 27: Framework Laravel (tiếp)

Thao tác với CSDL Schema Builder Query Builder, Eloquent ORM, Migrations & Seeding Xây dựng project – phần backend
Xây dựng trang đăng nhập, đăng xuất
Phân bố cục layout admin
Xây dựng chức năng quản lý thành viên: hiển thị danh sách, thêm, sửa, xóa thành viên (Sử dụng Query Builder)

Bài 28: Framework Laravel (tiếp)

Xây dựng project – phần backend
Xây dựng chức năng quản lý danh mục: hiển thị danh mục, thêm, sửa, xóa danh mục (Sử dụng Model)
Xây dựng chức năng quản lý tin tức Hiển thị danh sách tin tức, phân trang Thêm mới tin tức Sửa tin tức, Xóa tin tức

Bài 29: Framework Laravel (tiếp)

Xây dựng project – phần frontend
Phân bố cục layout frontend
Xây dựng chức năng tin nổi bật
Xây dựng chức năng danh mục tin tức
Xây dựng chức năng tin tức mới thuộc danh mục để hiển thị ở trang chủ Xây dựng trang danh sách tin tức Xây dựng trang chi tiết tin tức

Bài 30: Framework Laravel (tiếp)

Xây dựng project – phần frontend Xây dựng trang danh sách tin tức Xây dựng trang chi tiết tin tức Rewrite URL trong laravel

 • Chuyên gia - Th.s Nguyễn Quốc Việt

  Chuyên gia - Th.s Nguyễn Quốc Việt

  Giảng Viên Lập Trình Web PHP

  Chuyên gia PHP 12 năm kinh nghiệm, .Net (C#, ASP.NET) 10 năm kinh nghiệm. Công ty đã làm:  FSoft, Team Leader at VSSC,… Vị trí công việc:    Giám đốc kỹ thuật công ty Vinite, Kỹ Sư PTPM tại Văn phòng Quốc hội

Sản phẩm học viên

Fashion

by Nguyễn Văn Khiết-lớp PHP48

Bán máy tính

by Hoàng Bách-lớp PHP47

Shop thời trang

by Nguyễn Hữu Trường-Lớp PHP49

Shop bán hoa quả

by Cảnh Chi Nam-lớp PHP53

Fashion

by Nguyễn Việt Long-lớp PHP53

Bán hàng nông sản

by Phạm Minh Hiếu-lớp php47

Fashion

by Nguyễn Văn Khiết-lớp PHP48

Bán máy tính

by Hoàng Bách-lớp PHP47

Shop thời trang

by Nguyễn Hữu Trường-Lớp PHP49

Shop bán hoa quả

by Cảnh Chi Nam-lớp PHP53

Fashion

by Nguyễn Việt Long-lớp PHP53

Bán hàng nông sản

by Phạm Minh Hiếu-lớp php47

Đánh giá của học viên đã tốt nghiệp

 • Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Em được mở mang nhiều kiến thức

  Nguyễn Hằng ly
 • Các chị dạy rất dễ hiểu và nhiệt tình. Các kiến thức như trong thực tế khi em đi thực tập tại RikkeiSoft. Cám ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc Dev có nhiều học viên hơn nữa.

  Vũ Thị Hà Phương
 • Học ở DevPro đã giúp mình có nhiều kinh nghiệm lập trình android thực tế. Tại đây mình được các thầy dạy rất chi tiết theo một lộ trình rõ ràng của dự án cụ thể nên sau này đi làm mình rất dễ bắt nhịp với công việc.

  Nguyễn Trọng Duy
 • Qua khoá học ở DevPro thì em đã có một “ít” vốn trong tay để có thể "bò" trong lĩnh vực vạn người mê này Trong qúa trình học thì em cảm thấy trung tâm suppost rất nhiệt tình từ đồ ăn tối, event và đầu ra :p. Có chị Quyên "sinh gái" siêu nhây và siêu lầy dụ dỗ bán rẻ học viên cho các nhà tuyển dụng :3 **** Đặc biệt các thầy có rất nhiều kinh nghiệm chỉ dạy và giúp đỡ rất nhiệt tính < mấy tháng liền bám càng đi nhờ thấy :p>

  PhạmTiến Đạt
 • Tôi sẽ không khuyên các bạn phải đến DevPro để học tập thay vì những chỗ khác nhưng tôi đã từng là một người giống các bạn. Tôi băn khoăn không biết chọn nơi đâu làm ngọn đèn chỉ lối và tôi đến với Devpro . Mọi người khá hoà đồng , các thầy cũng cực nhiệt tình nhưng cũng có vốn kiến thức rất rộng còn lại là phụ thuộc vào sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Cố lên nhé. #ATran

  Trần Xuân Ái
 • em thấy mọi thứ đều ổn, thầy giáo nhiệt tình trong cách giảng dậy, dev cũng rất quan tâm học viên . Nhưng theo quan điểm của em và nhìn từ sự phát triển của các trung tâm khác , em nghĩ mỗi khóa học ở dev nên có bài tập cũng như dự án giao cho học sinh làm để tạo áp lực cho học viên code, giữa học viên và công ty cần có những buổi giao lưu nhiều hơn, và cũng nên có 1 số bạn trợ giảng giúp thầy đi fix những lỗi cơ bản cho những bạn hay sai , chứ nhiều khi 1 mình thầy mà phải chạy đến từng bàn fix lỗi cũng k xuể , Xin chúc devpro ngày càng phát triển hơn

  Nguyễn Đình Thành
 • Thầy giáo dạy rất nhiệt tình rất dễ hiểu, các chị quản lý vui vẻ, tạo động lực học viên. Bài giảng phong phú bao gồm nhiều kiến thức nền tảng. .., giúp học viên nắm chắc kiến thức. Có điều lớp toàn nam, ko có nữ ạ

  Vũ Văn Thủy
 • -Thầy giáo rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy , cũng như vui tính , thầy luôn giúp đỡ bọn e rất nhiệt tình ! Tuy chỉ học với lớp 1 thời gian không quá dài nhưng e cũng cảm thấy tuyệt vời vì đã từng là học trò của thầy ! - Chị Hằng và Chị Quyên rất vui tính và nhiệt tình giúp đỡ bọn e nữa ạ - e chúc trung tâm ngày càng đông học viên hơn nữa

  Phan Trung Phú
 • DevPro là một môi trường tốt để cho những ai chưa biết gì về lập trình theo học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên rất chất lượng, nhiệt tình chỉ bảo cả trên lớp lẫn ở nhà. Ngoài ra tôi rất thích chính sách giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp để có thể tiếp với các doanh nghiệp uy tín. Sau hơn 4 tháng học tập tại công ty, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tự học hỏi và bắt đầu làm việc ở một công ty mới với vai trò Web Developer. Cảm ơn DevPro vì tất cả!!

  Nguyễn Đức Huy
 • Học một lúc 2 trường, nhưng mình vấn chưa biết tìm đam mê từ đâu. Từ lúc gặp chị Hằng mình đã quyết chọn theo android, và bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Mình có công việc ổn định, chuẩn bị onsite ở nhật 1 năm hi hi.

  Trần An Hưng
 • 1.Thầy đẹp trai thì không phải bàn rồi!! Lại được cái nhiệt tình!! ok. 2. Công ty có nhiệt tình hỗ trợ không? Công ty có nhiệt tình hỗ trợ sinh viên, vd:tiền học phí được chia làm 3 đợt giúp đỡ những sv khó khăn,.....

  Trương Quang Trường
 • Em thấy trung tâm dạy tốt và chất lượng ạ. Thầy và các chị đều tận tâm, nhiệt tình và hòa đồng. Đặc biệt là giải lao giữa giờ chúng em còn được ăn nhẹ, e rất thích khoản này.

  Trần Thị Hồng Nhung
 • Tại DevPro mình còn được học code trên tool mới nhất của Android, điều đó càng khiến mình thích thú hơn và trở nên say mê từ lúc nào không biết nữa. Không khí học ở đây rất vui vẻ, ngoài giờ học mình cùng các bạn còn được giải lao ăn nhẹ và trò chuyện cùng nhau nên rất thoải mãi.

  Trương Ngọc Đức
 • Dev chính là nơi giúp mình tìm thấy niềm yêu thích code, cũng chính là nơi đã cho mình những bước đi đầu tiên, cho mình những kiến thức nền tảng tốt nhất trên con đường theo đuổi nghề Dev.

  Nguyễn Thanh Hằng
 • Thầy giáo vui tính, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ các bạn khi các bạn có thắc mắc hay khi gặp khó khăn. Các anh chị vui tính, thân thiện tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho các bạn khi học ở đây.

  Cao Minh Lâm
 • Nghĩ lại hồi đấy, không có Devpro thì chắc giờ em phát rồ mất thôi! Em vốn nghĩ mình có thể tự học được, nhưng kiến thức vốn là vô tận, không có người hướng dẫn thì mình sẽ chẳng biết bắt đầu dư lào, bước tiếp là gì? Nhờ DevPro, sự tận tâm của các thầy mà em mới biết à hóa ra mọi thứ thật đơn giản.

  Kim Erico
 • Hồi học ở DevPro, mình rất quý thầy Việt và những người bạn. Từ kiến thức học được từ trung tâm mình đã mạnh dạn đi thực tập ở một công ty lớn của Nhật Bản và đến giờ đã là nhân viên chính thức ở đây rồi. Vui hơn nữa là có bạn học cùng lớp đó giờ đang là đồng nghiệp cùng mình luôn rồi. Hihi

  Nguyễn Thanh Việt
Nguyễn Hằng ly Vũ Thị Hà Phương Nguyễn Trọng Duy PhạmTiến Đạt Trần Xuân Ái Nguyễn Đình Thành Vũ Văn Thủy Phan Trung Phú Nguyễn Đức Huy Trần An Hưng Trương Quang Trường Trần Thị Hồng Nhung Trương Ngọc Đức Nguyễn Thanh Hằng Cao Minh Lâm Kim Erico Nguyễn Thanh Việt
DevPro Việt Nam