Tự học lập trình C - C++

 • Những kỹ thuật lập trình C chọn lọc từ Cơ Bản - Nâng Cao bạn nên biết

  C là một ngôn ngữ lập trình máy tính đa năng được phát triển vào năm 1972 bởi Dennis M. Ritchie . C là ngôn ngữ máy tính được sử dụng rộng rãi nhất để triển khai hệ điều hành UNIX. Tất cả các ngôn ngữ lập trình khác được bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ lập trình C. Đó là lý do vì sao chúng ta nên tìm hiểu về kỹ thuật lập trình C trong bài này.

  Hướng dẫn này giải thích tất cả các khái niệm cơ bản trong C như lịch sử ngôn ngữ C, kiểu dữ liệu, từ khóa, hằng số, biến, toán tử, biểu thức, câu lệnh điều khiển, mảng, con trỏ, chuỗi, hàm thư viện và cấu trúc,…

  1. Lịch sử lập trình C

  • Ngôn ngữ lập trình C là ngôn ngữ lập trình theo định hướng cấu trúc, được phát triển tại phòng thí nghiệm Bell vào năm 1972 bởi Dennis Ritchie

  • Các tính năng ngôn ngữ lập trình C được bắt nguồn từ một ngôn ngữ trước đó được gọi là “B” (Ngôn ngữ lập trình kết hợp cơ bản - BCPL)

  • Ngôn ngữ C được phát minh để triển khai hệ điều hành UNIX

  • Năm 1978, Dennis Ritchie và Brian Kernighan xuất bản ấn bản đầu tiên “Ngôn ngữ lập trình C” và thường được gọi là K & R C

  • Năm 1983, Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) đã thành lập một ủy ban để cung cấp một định nghĩa toàn diện, hiện đại về C. Định nghĩa kết quả, tiêu chuẩn ANSI, hoặc “ANSI C”, được hoàn thành vào cuối năm 1988.

  2. Kiểu dữ liệu của C

  • Các kiểu dữ liệu C là định dạng lưu trữ dữ liệu mà một biến có thể lưu trữ dữ liệu để thực hiện một hoạt động cụ thể.

  • Các kiểu dữ liệu được sử dụng để định nghĩa một biến trước khi sử dụng trong một chương trình.

  • Kích thước của biến, hằng số và mảng được xác định bởi các kiểu dữ liệu.

  Có bốn kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C:

  Các loại

  Loại dữ liệu

  Các kiểu dữ liệu cơ bản

  int, char, float, double

  Kiểu dữ liệu điều tra

  enum

  Loại dữ liệu có nguồn gốc

  con trỏ, mảng, cấu trúc

  Loại dữ liệu rỗng

  khoảng trống

   

   

  3. Từ khóa trong C

  • Từ khóa là các từ được xác định trước trong trình biên dịch C.

  • Mỗi từ khóa có nghĩa là để thực hiện một chức năng cụ thể trong một chương trình C.

  • Vì các từ khóa được gọi tên cho trình biên dịch nên chúng không thể được sử dụng làm tên biến.

  4. Hằng số

  • C Hằng số cũng giống như các biến thông thường. Nhưng khác biệt duy nhất là: các giá trị của chúng không thể được sửa đổi bởi chương trình khi chúng được định nghĩa.

  • Hằng số tham chiếu đến giá trị cố định.

  • Các hằng số có thể thuộc về bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

  Cú pháp:

  const data_type variable_name; (hoặc) const data_type * variable_name;

  Các loại hằng số:

  • Hằng số nguyên

  • Hằng số điểm thực hoặc dấu chấm động

  • Hằng số thập lục phân và thập lục phân

  • Hằng số ký tự

  • Hằng số chuỗi

  • Các hằng số ký tự dấu gạch chéo ngược

  5. Biến trong ngôn ngữ lập trình C

  • Biến C là một vị trí được đặt tên trong bộ nhớ, nơi một chương trình có thể thao tác dữ liệu. Vị trí này được sử dụng để giữ giá trị của biến.

  • Giá trị của biến C có thể thay đổi trong chương trình.

  • Biến C có thể thuộc về bất kỳ loại dữ liệu nào như int, float, char, v.v.

  • Các biến phải được khai báo trong chương trình C trước khi sử dụng.

  • Không gian bộ nhớ không được cấp phát cho một biến trong khi khai báo. Nó chỉ xảy ra trên định nghĩa biến.

  • Khởi tạo biến có nghĩa là gán giá trị cho biến.

  Kiểu

  Cú pháp

  Sự định nghĩa biến

  data_type variable_name;

  Ví dụ: int x, y, z; char phẳng, ch;

  Khởi tạo biến

  data_type variable_name = value;

  Ví dụ: int x = 50, y = 30; char flag = 'x', ch = 'l';

  6. Toán tử và biểu thức

  • Các ký hiệu được sử dụng để thực hiện các phép toán logic và toán học trong một chương trình C được gọi là các toán tử C.

  • Các toán tử C này kết hợp các hằng số riêng biệt và các biến để tạo thành các biểu thức.

  • Các toán tử, hàm, hằng số và các biến được kết hợp với nhau để tạo thành các biểu thức.

  • Xem xét biểu thức A + B * 5. trong đó, +, * là toán tử, A, B là các biến, 5 là hằng số và A + B * 5 là một biểu thức.

  Các loại toán tử C:

  Các loại toán tử

  Sự miêu tả

  Arithmetic_operators

  Chúng được sử dụng để thực hiện các phép tính toán học như cộng, trừ, nhân, chia và mô đun

  Assignment_operators

  Chúng được sử dụng để gán các giá trị cho các biến trong các chương trình C.

  Các toán tử quan hệ

  Các toán tử này được sử dụng để so sánh giá trị của hai biến.

  Toán tử logic

  Các toán tử này được sử dụng để thực hiện các phép toán logic trên hai biến đã cho.

  Bit khai thác

  Các toán tử này được sử dụng để thực hiện các phép toán bit trên hai biến đã cho.

  Toán tử điều kiện (ternary)

  Toán tử điều kiện trả về một giá trị nếu điều kiện là đúng và trả về một giá trị khác là điều kiện là sai.

  Toán tử tăng / giảm

  Các toán tử này được sử dụng để tăng hoặc giảm giá trị của biến một.

  Toán tử đặc biệt

  &, *, sizeof () và toán tử bậc ba.

  7. Các câu lệnh điều khiển

  Các câu lệnh được sử dụng để chỉ thực hiện các khối câu lệnh cụ thể trong một loạt các khối được gọi là các câu lệnh điều khiển trường hợp.

  8. Mảng

  • Mảng trong C là tập hợp các biến thuộc tính cho cùng một kiểu dữ liệu. Bạn có thể lưu trữ nhóm dữ liệu cùng loại dữ liệu trong một mảng.

  • Mảng có thể thuộc về bất kỳ loại dữ liệu nào, kích thước mảng phải là một giá trị không đổi.

  • Luôn luôn, các vị trí bộ nhớ liền kề (liền kề) được sử dụng để lưu trữ các phần tử mảng trong bộ nhớ.

  • Cách tốt nhất để khởi tạo một mảng là 0 hoặc null trong khi khai báo, nếu chúng ta không gán bất kỳ giá trị nào cho mảng.

  Các loại mảng:

  • Mảng một chiều:

  Cú pháp: data-type arr_name[array_size];

  • Mảng hai chiều:

  Cú pháp: data_type array_name [num_of_rows] [num_of_column];

  9. Chuỗi

  • Strings không là gì ngoài mảng ký tự kết thúc bằng ký tự null ('\ 0').

  • Ký tự null này cho biết kết thúc chuỗi.

  • Các chuỗi luôn được kèm theo dấu ngoặc kép. Trong khi đó, ký tự được bao quanh bởi dấu nháy đơn trong C.

  Ví dụ:

  char string [20] = {'f', 'r', 'e', ​​'s', 'h', '2', 'r', 'e', ​​'f', 'r', 'e' , 's', 'h', '\ 0'};

  hoặc:

  char string [20] = “fresh2refresh”;

  hoặc:

  char string [] = “fresh2refresh”;

  Sự khác biệt giữa các khai báo ở trên là khi chúng ta khai báo char là “string [20]”, 20 byte không gian bộ nhớ được cấp phát để giữ giá trị chuỗi.

  Khi khai báo char là “string []”, bộ nhớ sẽ được phân bổ theo yêu cầu trong quá trình thực hiện chương trình.

  10. Con trỏ

  Con trỏ trong ngôn ngữ C là một biến lưu trữ / trỏ địa chỉ của một biến khác. Một con trỏ trong C được sử dụng để cấp phát bộ nhớ động vào thời gian chạy. Biến con trỏ có thể thuộc về bất kỳ kiểu dữ liệu nào như int, float, char, double, short, etc.

  Cú pháp con trỏ: data_type * var_name; Ví dụ: int * p; char * p;

  Trong đó, * được sử dụng để biểu thị rằng “p” là biến con trỏ chứ không phải biến số bình thường.

  Tìm hiểu thêm về tài liệu lập trình C:

Đánh giá của học viên đã tốt nghiệp

 • Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Em được mở mang nhiều kiến thức

  Nguyễn Hằng ly
 • Các chị dạy rất dễ hiểu và nhiệt tình. Các kiến thức như trong thực tế khi em đi thực tập tại RikkeiSoft. Cám ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc Dev có nhiều học viên hơn nữa.

  Vũ Thị Hà Phương
 • Học ở DevPro đã giúp mình có nhiều kinh nghiệm lập trình android thực tế. Tại đây mình được các thầy dạy rất chi tiết theo một lộ trình rõ ràng của dự án cụ thể nên sau này đi làm mình rất dễ bắt nhịp với công việc.

  Nguyễn Trọng Duy
 • Qua khoá học ở DevPro thì em đã có một “ít” vốn trong tay để có thể "bò" trong lĩnh vực vạn người mê này Trong qúa trình học thì em cảm thấy trung tâm suppost rất nhiệt tình từ đồ ăn tối, event và đầu ra :p. Có chị Quyên "sinh gái" siêu nhây và siêu lầy dụ dỗ bán rẻ học viên cho các nhà tuyển dụng :3 **** Đặc biệt các thầy có rất nhiều kinh nghiệm chỉ dạy và giúp đỡ rất nhiệt tính < mấy tháng liền bám càng đi nhờ thấy :p>

  PhạmTiến Đạt
 • Tôi sẽ không khuyên các bạn phải đến DevPro để học tập thay vì những chỗ khác nhưng tôi đã từng là một người giống các bạn. Tôi băn khoăn không biết chọn nơi đâu làm ngọn đèn chỉ lối và tôi đến với Devpro . Mọi người khá hoà đồng , các thầy cũng cực nhiệt tình nhưng cũng có vốn kiến thức rất rộng còn lại là phụ thuộc vào sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Cố lên nhé. #ATran

  Trần Xuân Ái
 • em thấy mọi thứ đều ổn, thầy giáo nhiệt tình trong cách giảng dậy, dev cũng rất quan tâm học viên . Nhưng theo quan điểm của em và nhìn từ sự phát triển của các trung tâm khác , em nghĩ mỗi khóa học ở dev nên có bài tập cũng như dự án giao cho học sinh làm để tạo áp lực cho học viên code, giữa học viên và công ty cần có những buổi giao lưu nhiều hơn, và cũng nên có 1 số bạn trợ giảng giúp thầy đi fix những lỗi cơ bản cho những bạn hay sai , chứ nhiều khi 1 mình thầy mà phải chạy đến từng bàn fix lỗi cũng k xuể , Xin chúc devpro ngày càng phát triển hơn

  Nguyễn Đình Thành
 • Thầy giáo dạy rất nhiệt tình rất dễ hiểu, các chị quản lý vui vẻ, tạo động lực học viên. Bài giảng phong phú bao gồm nhiều kiến thức nền tảng. .., giúp học viên nắm chắc kiến thức. Có điều lớp toàn nam, ko có nữ ạ

  Vũ Văn Thủy
 • -Thầy giáo rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy , cũng như vui tính , thầy luôn giúp đỡ bọn e rất nhiệt tình ! Tuy chỉ học với lớp 1 thời gian không quá dài nhưng e cũng cảm thấy tuyệt vời vì đã từng là học trò của thầy ! - Chị Hằng và Chị Quyên rất vui tính và nhiệt tình giúp đỡ bọn e nữa ạ - e chúc trung tâm ngày càng đông học viên hơn nữa

  Phan Trung Phú
 • DevPro là một môi trường tốt để cho những ai chưa biết gì về lập trình theo học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên rất chất lượng, nhiệt tình chỉ bảo cả trên lớp lẫn ở nhà. Ngoài ra tôi rất thích chính sách giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp để có thể tiếp với các doanh nghiệp uy tín. Sau hơn 4 tháng học tập tại công ty, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tự học hỏi và bắt đầu làm việc ở một công ty mới với vai trò Web Developer. Cảm ơn DevPro vì tất cả!!

  Nguyễn Đức Huy
 • Học một lúc 2 trường, nhưng mình vấn chưa biết tìm đam mê từ đâu. Từ lúc gặp chị Hằng mình đã quyết chọn theo android, và bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Mình có công việc ổn định, chuẩn bị onsite ở nhật 1 năm hi hi.

  Trần An Hưng
 • 1.Thầy đẹp trai thì không phải bàn rồi!! Lại được cái nhiệt tình!! ok. 2. Công ty có nhiệt tình hỗ trợ không? Công ty có nhiệt tình hỗ trợ sinh viên, vd:tiền học phí được chia làm 3 đợt giúp đỡ những sv khó khăn,.....

  Trương Quang Trường
 • Em thấy trung tâm dạy tốt và chất lượng ạ. Thầy và các chị đều tận tâm, nhiệt tình và hòa đồng. Đặc biệt là giải lao giữa giờ chúng em còn được ăn nhẹ, e rất thích khoản này.

  Trần Thị Hồng Nhung
 • Tại DevPro mình còn được học code trên tool mới nhất của Android, điều đó càng khiến mình thích thú hơn và trở nên say mê từ lúc nào không biết nữa. Không khí học ở đây rất vui vẻ, ngoài giờ học mình cùng các bạn còn được giải lao ăn nhẹ và trò chuyện cùng nhau nên rất thoải mãi.

  Trương Ngọc Đức
 • Dev chính là nơi giúp mình tìm thấy niềm yêu thích code, cũng chính là nơi đã cho mình những bước đi đầu tiên, cho mình những kiến thức nền tảng tốt nhất trên con đường theo đuổi nghề Dev.

  Nguyễn Thanh Hằng
 • Thầy giáo vui tính, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ các bạn khi các bạn có thắc mắc hay khi gặp khó khăn. Các anh chị vui tính, thân thiện tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho các bạn khi học ở đây.

  Cao Minh Lâm
 • Nghĩ lại hồi đấy, không có Devpro thì chắc giờ em phát rồ mất thôi! Em vốn nghĩ mình có thể tự học được, nhưng kiến thức vốn là vô tận, không có người hướng dẫn thì mình sẽ chẳng biết bắt đầu dư lào, bước tiếp là gì? Nhờ DevPro, sự tận tâm của các thầy mà em mới biết à hóa ra mọi thứ thật đơn giản.

  Kim Erico
 • Hồi học ở DevPro, mình rất quý thầy Việt và những người bạn. Từ kiến thức học được từ trung tâm mình đã mạnh dạn đi thực tập ở một công ty lớn của Nhật Bản và đến giờ đã là nhân viên chính thức ở đây rồi. Vui hơn nữa là có bạn học cùng lớp đó giờ đang là đồng nghiệp cùng mình luôn rồi. Hihi

  Nguyễn Thanh Việt
Nguyễn Hằng ly Vũ Thị Hà Phương Nguyễn Trọng Duy PhạmTiến Đạt Trần Xuân Ái Nguyễn Đình Thành Vũ Văn Thủy Phan Trung Phú Nguyễn Đức Huy Trần An Hưng Trương Quang Trường Trần Thị Hồng Nhung Trương Ngọc Đức Nguyễn Thanh Hằng Cao Minh Lâm Kim Erico Nguyễn Thanh Việt
DevPro Việt Nam