Tự học lập trình C - C++

 • Tìm hiểu về Đọc - Ghi File trong C

  Bài trước chúng ta đã đi tìm hiểu về Input & Output trong C, tiếp theo đây tôi sẽ đi trình bày cách các lập trình viên C có thể tạo, mở, đóng file hoặc tệp nhị phân để lưu trữ dữ liệu của họ. Đọc - Ghi File trong C đại diện cho một chuỗi các byte, bất kể nó là một tệp văn bản hoặc tệp nhị phân. Ngôn ngữ lập trình C cung cấp quyền truy cập vào các chức năng ở mức cao cũng như các cuộc gọi ở cấp độ thấp (OS) để xử lý tệp trên thiết bị lưu trữ của bạn.

  1. Mở file trong C

  Bạn có thể sử dụng hàm fopen () để tạo một tệp mới hoặc để mở một tệp hiện có. Việc bạn sử dụng hàm fopen sẽ khởi tạo đối tượng của loại FILE , chứa tất cả thông tin cần thiết để kiểm soát luồng. Nguyên mẫu của cuộc gọi hàm này như sau:

  FILE *fopen( const char * filename, const char * mode );

  Ở đây, tên tệp là một chuỗi ký tự, mà bạn sẽ sử dụng để đặt tên cho tệp của mình và chế độ truy cập có thể có một trong các giá trị sau:

  STT

  Chế độ & mô tả

  1

  r

  Mở một tệp văn bản hiện có cho mục đích đọc.

  2

  w

  Mở tệp văn bản để viết. Nếu nó không tồn tại, sau đó một tập tin mới được tạo ra. Ở đây chương trình của bạn sẽ bắt đầu viết nội dung từ đầu tệp.

  3

  một

  Mở tệp văn bản để viết ở chế độ phụ thêm. Nếu nó không tồn tại, sau đó một tập tin mới được tạo ra. Ở đây chương trình của bạn sẽ bắt đầu thêm nội dung vào nội dung tệp hiện có.

  4

  r +

  Mở một tệp văn bản cho cả đọc và viết.

  5

  w +

  Mở một tệp văn bản cho cả đọc và viết. Đầu tiên nó cắt bớt tệp thành độ dài bằng không nếu nó tồn tại, nếu không sẽ tạo một tệp nếu nó không tồn tại.

  6

  a +

  Mở một tệp văn bản cho cả đọc và viết. Nó tạo ra tập tin nếu nó không tồn tại. Việc đọc sẽ bắt đầu ngay từ đầu nhưng văn bản chỉ có thể được thêm vào.

  Nếu bạn định xử lý các tệp nhị phân, thì bạn sẽ sử dụng các chế độ truy cập sau thay vì các chế độ được đề cập ở trên:

  "rb", "wb", "ab", "rb+", "r+b", "wb+", "w+b", "ab+", "a+b"

  2. Đóng file trong C

  Để đóng file trong C, hãy sử dụng hàm fclose (). Nguyên mẫu của hàm này là:

  int fclose( FILE *fp );

  Các fclose (-) hàm trả về zero nếu thành công hoặc EOF nếu có một lỗi trong đóng tập tin. Chức năng này thực sự xóa sạch bất kỳ dữ liệu nào đang chờ xử lý trong bộ đệm vào tệp, đóng tệp và giải phóng mọi bộ nhớ được sử dụng cho tệp. EOF là hằng số được định nghĩa trong tệp tiêu đề stdio.h.

  Có nhiều hàm khác nhau được cung cấp bởi thư viện chuẩn C để đọc và ghi file trong C một tệp, ký tự theo ký tự hoặc dưới dạng một chuỗi có độ dài cố định.

  3. Viết một tập tin

  Sau đây là hàm đơn giản nhất để viết các ký tự riêng lẻ vào luồng:

  int fputc( int c, FILE *fp );

  Chức năng fputc () viết giá trị đặc trưng của lập luận c vào dòng đầu ra tham chiếu bởi fp. Nó trả về ký tự được viết trên thành công nếu không EOF nếu có lỗi. Bạn có thể sử dụng các hàm sau để viết một chuỗi đã kết thúc bằng null vào luồng:

  int fputs( const char *s, FILE *fp );

  Hàm fputs () ghi chuỗi s vào luồng đầu ra được tham chiếu bởi fp. Nó trả về một giá trị không âm khi thành công, nếu không thì EOF được trả về trong trường hợp có lỗi. Bạn có thể sử dụng hàm int fprintf (FILE * fp, const char * format, ...) để viết một chuỗi vào một tập tin. Hãy thử ví dụ sau.

  Đảm bảo bạn có thư mục / tmp có sẵn. Nếu không, trước khi tiếp tục, bạn phải tạo thư mục này trên máy của bạn.

  #include

  main() {

    FILE *fp;

    fp = fopen("/tmp/test.txt", "w+");

    fprintf(fp, "This is testing for fprintf...\n");

    fputs("This is testing for fputs...\n", fp);

    fclose(fp);

  }

  Khi mã trên được biên dịch và thực hiện, nó tạo ra một tệp tin test.txt mới trong thư mục / tmp và viết hai dòng bằng cách sử dụng hai hàm khác nhau. Chúng ta hãy đọc tập tin này trong phần tiếp theo.

  4. Đọc file trong C

  Đưa ra dưới đây là hàm đơn giản nhất để đọc một ký tự đơn lẻ từ một tệp:

  int fgetc( FILE * fp );

  Hàm fgetc () đọc một ký tự từ tệp đầu vào được tham chiếu bởi fp. Giá trị trả về là ký tự được đọc hoặc trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào, nó trả về EOF . Hàm sau cho phép đọc chuỗi từ luồng:

  char *fgets( char *buf, int n, FILE *fp );

  Hàm fgets () đọc tối đa n-1 ký tự từ luồng đầu vào được tham chiếu bởi fp. Nó sao chép chuỗi đọc vào buf bộ đệm , gắn thêm một ký tự null để chấm dứt chuỗi.

  Nếu hàm này gặp một ký tự dòng mới '\ n' hoặc kết thúc tệp EOF trước khi chúng đọc số ký tự tối đa, thì nó sẽ chỉ trả về các ký tự đọc đến điểm đó, kể cả ký tự dòng mới. Bạn cũng có thể sử dụng hàm int fscanf (FILE * fp, const char * format, ...) để đọc các chuỗi từ một tệp, nhưng nó dừng đọc sau khi gặp phải ký tự dấu cách đầu tiên.

  #include

  main() {

    FILE *fp;

    char buff[255];

    fp = fopen("/tmp/test.txt", "r");

    fscanf(fp, "%s", buff);

    printf("1 : %s\n", buff );

    fgets(buff, 255, (FILE*)fp);

    printf("2: %s\n", buff );

    fgets(buff, 255, (FILE*)fp);

    printf("3: %s\n", buff );

    fclose(fp);

  }

  Khi mã trên được biên dịch và thực hiện, nó đọc tệp được tạo trong phần trước và tạo kết quả sau:

  1 : This

  2: is testing for fprintf...

  3: This is testing for fputs...

  Hãy xem chi tiết hơn một chút về những gì đã xảy ra ở đây. Đầu tiên, fscanf () chỉ đọc sau đó nó gặp fgets () đọc dòng còn lại cho đến khi nó gặp phải kết thúc của dòng. Cuối cùng, hàm fgets cuối cùng () đọc dòng thứ hai hoàn toàn.

  5. Các hàm I / O nhị phân

  Có hai hàm, có thể được sử dụng cho đầu vào và đầu ra nhị phân:

  size_t fread(void *ptr, size_t size_of_elements, size_t number_of_elements, FILE *a_file);

  size_t fwrite(const void *ptr, size_t size_of_elements, size_t number_of_elements, FILE *a_file);

  Cả hai chức năng này nên được sử dụng để đọc hoặc viết các khối ký ức - thường là mảng hoặc cấu trúc.

  Một số tài liệu về lập trình C khác nên đọc:

Đánh giá của học viên đã tốt nghiệp

 • Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Em được mở mang nhiều kiến thức

  Nguyễn Hằng ly
 • Các chị dạy rất dễ hiểu và nhiệt tình. Các kiến thức như trong thực tế khi em đi thực tập tại RikkeiSoft. Cám ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc Dev có nhiều học viên hơn nữa.

  Vũ Thị Hà Phương
 • Học ở DevPro đã giúp mình có nhiều kinh nghiệm lập trình android thực tế. Tại đây mình được các thầy dạy rất chi tiết theo một lộ trình rõ ràng của dự án cụ thể nên sau này đi làm mình rất dễ bắt nhịp với công việc.

  Nguyễn Trọng Duy
 • Qua khoá học ở DevPro thì em đã có một “ít” vốn trong tay để có thể "bò" trong lĩnh vực vạn người mê này Trong qúa trình học thì em cảm thấy trung tâm suppost rất nhiệt tình từ đồ ăn tối, event và đầu ra :p. Có chị Quyên "sinh gái" siêu nhây và siêu lầy dụ dỗ bán rẻ học viên cho các nhà tuyển dụng :3 **** Đặc biệt các thầy có rất nhiều kinh nghiệm chỉ dạy và giúp đỡ rất nhiệt tính < mấy tháng liền bám càng đi nhờ thấy :p>

  PhạmTiến Đạt
 • Tôi sẽ không khuyên các bạn phải đến DevPro để học tập thay vì những chỗ khác nhưng tôi đã từng là một người giống các bạn. Tôi băn khoăn không biết chọn nơi đâu làm ngọn đèn chỉ lối và tôi đến với Devpro . Mọi người khá hoà đồng , các thầy cũng cực nhiệt tình nhưng cũng có vốn kiến thức rất rộng còn lại là phụ thuộc vào sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Cố lên nhé. #ATran

  Trần Xuân Ái
 • em thấy mọi thứ đều ổn, thầy giáo nhiệt tình trong cách giảng dậy, dev cũng rất quan tâm học viên . Nhưng theo quan điểm của em và nhìn từ sự phát triển của các trung tâm khác , em nghĩ mỗi khóa học ở dev nên có bài tập cũng như dự án giao cho học sinh làm để tạo áp lực cho học viên code, giữa học viên và công ty cần có những buổi giao lưu nhiều hơn, và cũng nên có 1 số bạn trợ giảng giúp thầy đi fix những lỗi cơ bản cho những bạn hay sai , chứ nhiều khi 1 mình thầy mà phải chạy đến từng bàn fix lỗi cũng k xuể , Xin chúc devpro ngày càng phát triển hơn

  Nguyễn Đình Thành
 • Thầy giáo dạy rất nhiệt tình rất dễ hiểu, các chị quản lý vui vẻ, tạo động lực học viên. Bài giảng phong phú bao gồm nhiều kiến thức nền tảng. .., giúp học viên nắm chắc kiến thức. Có điều lớp toàn nam, ko có nữ ạ

  Vũ Văn Thủy
 • -Thầy giáo rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy , cũng như vui tính , thầy luôn giúp đỡ bọn e rất nhiệt tình ! Tuy chỉ học với lớp 1 thời gian không quá dài nhưng e cũng cảm thấy tuyệt vời vì đã từng là học trò của thầy ! - Chị Hằng và Chị Quyên rất vui tính và nhiệt tình giúp đỡ bọn e nữa ạ - e chúc trung tâm ngày càng đông học viên hơn nữa

  Phan Trung Phú
 • DevPro là một môi trường tốt để cho những ai chưa biết gì về lập trình theo học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên rất chất lượng, nhiệt tình chỉ bảo cả trên lớp lẫn ở nhà. Ngoài ra tôi rất thích chính sách giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp để có thể tiếp với các doanh nghiệp uy tín. Sau hơn 4 tháng học tập tại công ty, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tự học hỏi và bắt đầu làm việc ở một công ty mới với vai trò Web Developer. Cảm ơn DevPro vì tất cả!!

  Nguyễn Đức Huy
 • Học một lúc 2 trường, nhưng mình vấn chưa biết tìm đam mê từ đâu. Từ lúc gặp chị Hằng mình đã quyết chọn theo android, và bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Mình có công việc ổn định, chuẩn bị onsite ở nhật 1 năm hi hi.

  Trần An Hưng
 • 1.Thầy đẹp trai thì không phải bàn rồi!! Lại được cái nhiệt tình!! ok. 2. Công ty có nhiệt tình hỗ trợ không? Công ty có nhiệt tình hỗ trợ sinh viên, vd:tiền học phí được chia làm 3 đợt giúp đỡ những sv khó khăn,.....

  Trương Quang Trường
 • Em thấy trung tâm dạy tốt và chất lượng ạ. Thầy và các chị đều tận tâm, nhiệt tình và hòa đồng. Đặc biệt là giải lao giữa giờ chúng em còn được ăn nhẹ, e rất thích khoản này.

  Trần Thị Hồng Nhung
 • Tại DevPro mình còn được học code trên tool mới nhất của Android, điều đó càng khiến mình thích thú hơn và trở nên say mê từ lúc nào không biết nữa. Không khí học ở đây rất vui vẻ, ngoài giờ học mình cùng các bạn còn được giải lao ăn nhẹ và trò chuyện cùng nhau nên rất thoải mãi.

  Trương Ngọc Đức
 • Dev chính là nơi giúp mình tìm thấy niềm yêu thích code, cũng chính là nơi đã cho mình những bước đi đầu tiên, cho mình những kiến thức nền tảng tốt nhất trên con đường theo đuổi nghề Dev.

  Nguyễn Thanh Hằng
 • Thầy giáo vui tính, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ các bạn khi các bạn có thắc mắc hay khi gặp khó khăn. Các anh chị vui tính, thân thiện tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho các bạn khi học ở đây.

  Cao Minh Lâm
 • Nghĩ lại hồi đấy, không có Devpro thì chắc giờ em phát rồ mất thôi! Em vốn nghĩ mình có thể tự học được, nhưng kiến thức vốn là vô tận, không có người hướng dẫn thì mình sẽ chẳng biết bắt đầu dư lào, bước tiếp là gì? Nhờ DevPro, sự tận tâm của các thầy mà em mới biết à hóa ra mọi thứ thật đơn giản.

  Kim Erico
 • Hồi học ở DevPro, mình rất quý thầy Việt và những người bạn. Từ kiến thức học được từ trung tâm mình đã mạnh dạn đi thực tập ở một công ty lớn của Nhật Bản và đến giờ đã là nhân viên chính thức ở đây rồi. Vui hơn nữa là có bạn học cùng lớp đó giờ đang là đồng nghiệp cùng mình luôn rồi. Hihi

  Nguyễn Thanh Việt
Nguyễn Hằng ly Vũ Thị Hà Phương Nguyễn Trọng Duy PhạmTiến Đạt Trần Xuân Ái Nguyễn Đình Thành Vũ Văn Thủy Phan Trung Phú Nguyễn Đức Huy Trần An Hưng Trương Quang Trường Trần Thị Hồng Nhung Trương Ngọc Đức Nguyễn Thanh Hằng Cao Minh Lâm Kim Erico Nguyễn Thanh Việt