Tự học lập trình C - C++

  • Các kiểu Biến trong C và cách khai báo biến trong C

    Biến trong C là tên được đặt cho một vùng lưu trữ mà các chương trình của chúng ta có thể thao tác. Mỗi biến trong C có một kiểu cụ thể, xác định kích thước và bố cục bộ nhớ của biến, phạm vi của các giá trị có thể được lưu trữ trong bộ nhớ đó và tập hợp các hoạt động có thể được áp dụng cho biến.

    Tên của một biến có thể bao gồm các chữ cái, chữ số và ký tự gạch dưới. Nó phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.Đặc biệt trong lập trình C chữ hoa và chữ thường khác biệt vì vậy cần chú ý phân biệt chữ hoa chữ thường. Dựa trên các kiểu cơ bản được giải thích trong chương trước, sẽ có các kiểu biến cơ bản sau:

    STT

    Phân loại và mô tả

    1

    Char:

    Thông thường một octet đơn (một byte). Đây là một loại số nguyên.

    2

    Int:

    Kích thước tự nhiên nhất của số nguyên cho máy.

    3

    Float:

    Giá trị dấu phẩy động chính xác đơn.

    4

    Double:

    Giá trị dấu phẩy động kép chính xác.

    5

    Void:

    Đại diện cho sự vắng mặt của loại.

    Ngôn ngữ lập trình C cũng cho phép xác định các loại biến khác nhau, mà chúng ta sẽ đề cập đến trong các chương tiếp theo như liệt kê, con trỏ, mảng, cấu trúc, liên kết,... Trong bài này, chúng ta sẽ đi nghiên cứu các kiểu biến cơ bản.

    1. Biến trong C

    Biến được định nghĩa là thông báo với trình biên dịch nơi và cách tạo lưu trữ cho biến đó. Biến xác định một kiểu dữ liệu và chứa một danh sách của một hoặc nhiều kiểu như sau:

    type variable_list;

    Một biến hợp lệ bao gồm: char, w_char, int, float, double, bool hoặc bất kỳ đối tượng nào do người dùng định nghĩa và variable_list có thể bao gồm một hoặc nhiều tên, số nhận dạng được phân tách bằng dấu phẩy. Một số khai báo hợp lệ được hiển thị ở đây:

    int    i, j, k;

    char   c, ch;

    float  f, salary;

    double d;

    Dòng int i, j, k; khai báo và định nghĩa các biến i, j và k; hướng dẫn trình biên dịch tạo các biến có tên là i, j và k của kiểu int.

    Các biến có thể được khởi tạo (gán một giá trị ban đầu) trong khai báo của chúng. Trình khởi tạo bao gồm một dấu bằng, theo sau là một biểu thức liên tục như sau:

    type variable_name = value;

    Một số ví dụ:

    extern int d = 3, f = 5;    // declaration of d and f.

    int d = 3, f = 5;           // definition and initializing d and f.

    byte z = 22;                // definition and initializes z.

    char x = 'x';               // the variable x has the value 'x'.

    Đối với definition không có bộ khởi tạo: các biến có thời gian lưu trữ tĩnh được khởi tạo ngầm với NULL (tất cả các byte có giá trị 0) giá trị ban đầu của tất cả các biến khác là không xác định.

    2. Khai báo biến

    Khai báo biến đảm bảo cung cấp cho trình biên dịch rằng tồn tại một biến với kiểu và tên đã cho để trình biên dịch có thể tiến hành biên dịch thêm mà không yêu cầu chi tiết đầy đủ về biến.

    Một khai báo biến hiệu quả khi bạn đang sử dụng nhiều tệp và bạn xác định biến của mình trong một trong các tệp sẽ có sẵn tại thời điểm liên kết của chương trình. Bạn sẽ sử dụng từ khóa extern để khai báo một biến ở bất kỳ nơi nào. Mặc dù bạn có thể khai báo một biến nhiều lần trong chương trình C của bạn, nó có thể được xác định chỉ một lần trong một tệp, một hàm hoặc một khối mã.

    Thí dụ

    Hãy thử ví dụ sau, trong đó các biến đã được khai báo ở trên cùng, nhưng chúng đã được xác định và được khởi tạo bên trong hàm chính:

    #include

    // Variable declaration:

    extern int a, b;

    extern int c;

    extern float f;

    int main () {

      /* variable definition: */

      int a, b;

      int c;

      float f;

      /* actual initialization */

      a = 10;

      b = 20;

      c = a + b;

      printf("value of c : %d \n", c);

      f = 70.0/3.0;

      printf("value of f : %f \n", f);

      return 0;

    }

    Khi mã trên được biên dịch và thực hiện, nó tạo ra kết quả sau:

    value of c : 30

    value of f : 23.333334

    Cùng một khái niệm áp dụng trên khai báo hàm, trong đó bạn cung cấp tên hàm tại thời điểm khai báo và định nghĩa thực tế của nó có thể được đưa ra ở bất kỳ nơi nào khác.

    Ví dụ:

    // function declaration

    int func();

    int main() {

      // function call

      int i = func();

    }

    // function definition

    int func() {

      return 0;

    }

    3. Giá trị và Rvalues ​​trong C

    Có hai loại biểu thức trong C:

    • Lvalue: Các biểu thức tham chiếu đến một vị trí bộ nhớ được gọi là các biểu thức "lvalue". Một giá trị có thể xuất hiện ở bên trái hoặc bên phải của một nhiệm vụ.

    • Rvalue: Giá trị rvalue đề cập đến một giá trị dữ liệu được lưu trữ tại một số địa chỉ trong bộ nhớ. Rvalue là một biểu thức mà không thể có một giá trị được gán cho nó có nghĩa là một rvalue có thể xuất hiện ở phía bên phải nhưng không xuất hiện ở phía bên trái của một nhiệm vụ.

    Các biến là giá trị và do đó chúng có thể xuất hiện ở phía bên trái của một nhiệm vụ. Các chữ số là giá trị nhưng chúng không được gán và như vậy chúng không thể xuất hiện ở phía bên trái. Hãy xem các câu lệnh hợp lệ và không hợp lệ sau đây:

    int g = 20; // valid statement

    10 = 20; // invalid statement; would generate compile-time error

Đánh giá của học viên đã tốt nghiệp

  • Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Em được mở mang nhiều kiến thức

    Nguyễn Hằng ly
  • Các chị dạy rất dễ hiểu và nhiệt tình. Các kiến thức như trong thực tế khi em đi thực tập tại RikkeiSoft. Cám ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc Dev có nhiều học viên hơn nữa.

    Vũ Thị Hà Phương
  • Học ở DevPro đã giúp mình có nhiều kinh nghiệm lập trình android thực tế. Tại đây mình được các thầy dạy rất chi tiết theo một lộ trình rõ ràng của dự án cụ thể nên sau này đi làm mình rất dễ bắt nhịp với công việc.

    Nguyễn Trọng Duy
  • Qua khoá học ở DevPro thì em đã có một “ít” vốn trong tay để có thể "bò" trong lĩnh vực vạn người mê này Trong qúa trình học thì em cảm thấy trung tâm suppost rất nhiệt tình từ đồ ăn tối, event và đầu ra :p. Có chị Quyên "sinh gái" siêu nhây và siêu lầy dụ dỗ bán rẻ học viên cho các nhà tuyển dụng :3 **** Đặc biệt các thầy có rất nhiều kinh nghiệm chỉ dạy và giúp đỡ rất nhiệt tính < mấy tháng liền bám càng đi nhờ thấy :p>

    PhạmTiến Đạt
  • Tôi sẽ không khuyên các bạn phải đến DevPro để học tập thay vì những chỗ khác nhưng tôi đã từng là một người giống các bạn. Tôi băn khoăn không biết chọn nơi đâu làm ngọn đèn chỉ lối và tôi đến với Devpro . Mọi người khá hoà đồng , các thầy cũng cực nhiệt tình nhưng cũng có vốn kiến thức rất rộng còn lại là phụ thuộc vào sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Cố lên nhé. #ATran

    Trần Xuân Ái
  • em thấy mọi thứ đều ổn, thầy giáo nhiệt tình trong cách giảng dậy, dev cũng rất quan tâm học viên . Nhưng theo quan điểm của em và nhìn từ sự phát triển của các trung tâm khác , em nghĩ mỗi khóa học ở dev nên có bài tập cũng như dự án giao cho học sinh làm để tạo áp lực cho học viên code, giữa học viên và công ty cần có những buổi giao lưu nhiều hơn, và cũng nên có 1 số bạn trợ giảng giúp thầy đi fix những lỗi cơ bản cho những bạn hay sai , chứ nhiều khi 1 mình thầy mà phải chạy đến từng bàn fix lỗi cũng k xuể , Xin chúc devpro ngày càng phát triển hơn

    Nguyễn Đình Thành
  • Thầy giáo dạy rất nhiệt tình rất dễ hiểu, các chị quản lý vui vẻ, tạo động lực học viên. Bài giảng phong phú bao gồm nhiều kiến thức nền tảng. .., giúp học viên nắm chắc kiến thức. Có điều lớp toàn nam, ko có nữ ạ

    Vũ Văn Thủy
  • -Thầy giáo rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy , cũng như vui tính , thầy luôn giúp đỡ bọn e rất nhiệt tình ! Tuy chỉ học với lớp 1 thời gian không quá dài nhưng e cũng cảm thấy tuyệt vời vì đã từng là học trò của thầy ! - Chị Hằng và Chị Quyên rất vui tính và nhiệt tình giúp đỡ bọn e nữa ạ - e chúc trung tâm ngày càng đông học viên hơn nữa

    Phan Trung Phú
  • DevPro là một môi trường tốt để cho những ai chưa biết gì về lập trình theo học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên rất chất lượng, nhiệt tình chỉ bảo cả trên lớp lẫn ở nhà. Ngoài ra tôi rất thích chính sách giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp để có thể tiếp với các doanh nghiệp uy tín. Sau hơn 4 tháng học tập tại công ty, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tự học hỏi và bắt đầu làm việc ở một công ty mới với vai trò Web Developer. Cảm ơn DevPro vì tất cả!!

    Nguyễn Đức Huy
  • Học một lúc 2 trường, nhưng mình vấn chưa biết tìm đam mê từ đâu. Từ lúc gặp chị Hằng mình đã quyết chọn theo android, và bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Mình có công việc ổn định, chuẩn bị onsite ở nhật 1 năm hi hi.

    Trần An Hưng
  • 1.Thầy đẹp trai thì không phải bàn rồi!! Lại được cái nhiệt tình!! ok. 2. Công ty có nhiệt tình hỗ trợ không? Công ty có nhiệt tình hỗ trợ sinh viên, vd:tiền học phí được chia làm 3 đợt giúp đỡ những sv khó khăn,.....

    Trương Quang Trường
  • Em thấy trung tâm dạy tốt và chất lượng ạ. Thầy và các chị đều tận tâm, nhiệt tình và hòa đồng. Đặc biệt là giải lao giữa giờ chúng em còn được ăn nhẹ, e rất thích khoản này.

    Trần Thị Hồng Nhung
  • Tại DevPro mình còn được học code trên tool mới nhất của Android, điều đó càng khiến mình thích thú hơn và trở nên say mê từ lúc nào không biết nữa. Không khí học ở đây rất vui vẻ, ngoài giờ học mình cùng các bạn còn được giải lao ăn nhẹ và trò chuyện cùng nhau nên rất thoải mãi.

    Trương Ngọc Đức
  • Dev chính là nơi giúp mình tìm thấy niềm yêu thích code, cũng chính là nơi đã cho mình những bước đi đầu tiên, cho mình những kiến thức nền tảng tốt nhất trên con đường theo đuổi nghề Dev.

    Nguyễn Thanh Hằng
  • Thầy giáo vui tính, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ các bạn khi các bạn có thắc mắc hay khi gặp khó khăn. Các anh chị vui tính, thân thiện tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho các bạn khi học ở đây.

    Cao Minh Lâm
  • Nghĩ lại hồi đấy, không có Devpro thì chắc giờ em phát rồ mất thôi! Em vốn nghĩ mình có thể tự học được, nhưng kiến thức vốn là vô tận, không có người hướng dẫn thì mình sẽ chẳng biết bắt đầu dư lào, bước tiếp là gì? Nhờ DevPro, sự tận tâm của các thầy mà em mới biết à hóa ra mọi thứ thật đơn giản.

    Kim Erico
  • Hồi học ở DevPro, mình rất quý thầy Việt và những người bạn. Từ kiến thức học được từ trung tâm mình đã mạnh dạn đi thực tập ở một công ty lớn của Nhật Bản và đến giờ đã là nhân viên chính thức ở đây rồi. Vui hơn nữa là có bạn học cùng lớp đó giờ đang là đồng nghiệp cùng mình luôn rồi. Hihi

    Nguyễn Thanh Việt
Nguyễn Hằng ly Vũ  Thị Hà Phương Nguyễn Trọng Duy PhạmTiến Đạt Trần Xuân Ái Nguyễn Đình Thành Vũ Văn Thủy Phan Trung Phú Nguyễn Đức Huy Trần An Hưng Trương Quang Trường Trần Thị Hồng Nhung Trương Ngọc Đức Nguyễn Thanh Hằng Cao Minh Lâm Kim Erico Nguyễn Thanh Việt
DevPro Việt Nam