Tin tức chung

Tổng hợp các phím tắt trong Eclipse dành cho các lập trình viên

10 July 2018

Việc sử dụng các thao tác click chuột nhiều lần trong Eclipse khiến các coder nhàm chán và tốn thời gian, hãy cải tạo nó bằng các phím tắt trong Eclipse. Dưới đây là danh sách một số những phím tắt thông dụng bạn nên biết.

Đầu tiên hãy sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + L để hiển thị danh sách các phím tắt trong Eclipse.

Danh sách tất cả những phím tắt trong Eclipse bạn có thể áp dụng, được chia thành 12 mục khác nhau tùy thuộc vào tác dụng của phím tắt:

1. Quản lý tập tin và dự án

2. Cửa sổ trình chỉnh sửa

3. Điều hướng trong trình chỉnh sửa

4. Chọn văn bản

5. Chỉnh sửa văn bản

6. Tìm kiếm và thay thế

7. Thụt lề và nhận xét

8. Chỉnh sửa mã nguồn

9. Thông tin mã

10. Tái cấu trúc

11. Chạy và gỡ lỗi

12. Các chức năng khác

1. Quản lý tập tin và dự án


Ctrl + N

Tạo dự án mới bằng Wizard

Ctrl + Alt + N

Tạo  dự án , tập tin, lớp, vv

Alt + F

Mở dự án, tệp, v.v.

Ctrl + Shift + R

Mở Resource (tệp, thư mục hoặc dự án)

Alt + Enter

Hiển thị và truy cập các thuộc tính tệp

Ctrl + S

Save tập tin hiện tại

Ctrl + Shift + S

Save tất cả các tập tin

Ctrl + W

Đóng tệp hiện tại

Ctrl + Shift + W

Đóng tất cả các tệp

F5

Làm mới nội dung của phần tử đã chọn bằng hệ thống tệp cục bộ

2. Cửa sổ trình chỉnh sửa


F12

Chuyển đến cửa sổ trình chỉnh sửa

Ctrl + Trang Down / Ctrl + Page Up

Chuyển sang trình chỉnh sửa tiếp theo / chuyển sang trình chỉnh sửa trước

Ctrl + M

Phóng đại hoặc bỏ tối đa hóa cửa sổ soạn thảo hiện tại (cũng hoạt động cho các cửa sổ khác)

Ctrl + E

Hiển thị danh sách các biên tập viên mở. Sử dụng các phím mũi tên và nhập để chuyển đổi

Ctrl + F6 / Ctrl + Shift + F6

Hiển thị danh sách các biên tập viên mở. Tương tự như ctrl + e nhưng chuyển ngay sau khi phát hành ctrl

Alt + Mũi tên Trái / Alt + Mũi tên Phải

Chuyển đến trang trước / chuyển đến cửa sổ Trình chỉnh sửa tiếp theo

Alt + -

Mở menu Tùy chọn cửa sổ trình soạn thảo

Ctrl + F10

Hiển thị menu xem (các tính năng có sẵn trên thanh dọc bên trái: điểm ngắt, dấu trang, số dòng,…)

Ctrl + F10, rồi nhấn n

Hiển thị hoặc ẩn dòng numbers

Ctrl + Shift + Q

Hiển thị hoặc ẩn cột khác ở bên trái (cho biết thay đổi kể từ lần lưu cuối cùng)

Ctrl + Shift + + / -

Phóng to / thu nhỏ văn bản

3. Điều hướng trong trình chỉnh sửa


Trang chủ / Kết thúc

Chuyển đến bắt đầu / nhảy đến cuối indention. Bấm home hai lần để nhảy đến đầu dòng

Ctrl + Trang chủ / Kết thúc

Chuyển đến đầu / nhảy đến cuối nguồn

Ctrl + Mũi tên Phải / Mũi tên Trái

Chuyển một từ sang trái / một từ ở bên phải

Ctrl + Shift + Mũi tên xuống / mũi tên lên

Chuyển đến trước / nhảy tới phương thức tiếp theo

Ctrl + L

Chuyển đến số Line. Để ẩn / hiển thị số dòng, nhấn ctrl + F10 và chọn 'Hiển thị số dòng'

Ctrl + Q

Chuyển đến vị trí cuối cùng đã chỉnh sửa

Ctrl + . / Ctrl +

Chuyển đến / nhảy tới cảnh báo hoặc lỗi cú pháp trình biên dịch trước đó

 

Ctrl + Shift + P

Với một khung được chọn: chuyển đến giá đóng hoặc mở phù hợp

Ctrl + [ + ] / Ctrl + -

Thu gọn / Mở rộng phương thức hoặc lớp hiện tại

Ctrl + [ / ] / Ctrl + *

Thu gọn / Mở rộng tất cả các phương thức hoặc lớp học.

Ctrl + Mũi tên xuống / Ctrl + mũi tên lên

Trình chỉnh sửa cuộn mà không thay đổi vị trí con trỏ.

Alt + Page Up / Alt + Trang Down

Tab phụ tiếp theo / Tab phụ trước

4. Chọn văn bản


Shift + Mũi tên phải / mũi tên trái

Mở rộng lựa chọn bằng một ký tự sang trái / phải

Ctrl + Shift + Mũi tên Phải / Mũi tên Trái

Mở rộng lựa chọn sang từ tiếp theo / trước

Shift + Mũi tên xuống / mũi tên lên

Mở rộng lựa chọn bằng một dòng xuống / một dòng

Shift + Kết thúc / Trang chủ

Mở rộng lựa chọn để kết thúc / đến đầu dòng

Ctrl + A

Chọn một

Alt + Shift + Mũi tên lên

Mở rộng lựa chọn thành phần tử hiện tại (ví dụ: biểu thức một dòng hiện tại hoặc nội dung trong dấu ngoặc vuông)

Alt + Shift + Mũi tên Trái / Mũi tên Phải

Mở rộng lựa chọn thành phần tử kế tiếp / trước

Alt + Shift + Mũi tên xuống

Giảm lựa chọn được mở rộng trước đó bằng một bước

5. Chỉnh sửa văn bản


Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V

Cắt, sao chép và dán

Ctrl + Z

Hoàn tác hành động cuối cùng

Ctrl + Y

Làm lại tác vụ cuối cùng (hoàn tác)

Ctrl + D

Xóa Line

Alt + Mũi tên lên / mũi tên xuống

Di chuyển dòng hiện tại hoặc lựa chọn lên hoặc xuống

Ctrl + Alt + Mũi tên Lên / Ctrl + Alt + Mũi tên Xuống /

Nhân đôi dòng hiện tại hoặc chọn lên hoặc xuống

Ctrl + Delete

Xóa từ tiếp theo

Ctrl + Backspace

Xóa từ trước

Shift + Enter

Nhập dòng bên dưới dòng hiện tại

Shift + Ctrl + Enter

Nhập dòng phía trên dòng hiện tại

Chèn

Chuyển đổi giữa chế độ chèn và ghi đè

Shift + Ctrl + Y

Thay đổi lựa chọn thành tất cả các chữ thường

Shift + Ctrl + X

Thay đổi lựa chọn thành tất cả chữ hoa

6. Tìm kiếm và thay thế


Ctrl + F

Mở tìm kiếm và thay thế hộp thoại

Ctrl + K / Ctrl + Shift + K

Tìm trước / tìm lần xuất hiện tiếp theo của cụm từ tìm kiếm (tìm cửa sổ gần trước)

Ctrl + H

Tìm kiếm vùng làm việc (Tìm kiếm Java, Tìm kiếm tác vụ và Tìm kiếm tệp)

Ctrl + J / Ctrl + Shift + J

Tìm kiếm gia tăng / tua lại. Nhập cụm từ tìm kiếm sau khi nhấn ctrl + j , hiện giờ có cửa sổ tìm kiếm

Ctrl + Shift + O

Mở hộp thoại tìm kiếm tài nguyên để tìm bất kỳ lớp nào

7. Góp ý ​​và nhận xét


Tab / Shift + Tab

Tăng / giảm thụt lề của văn bản đã chọn

Ctrl + I

Đúng sắp xếp của văn bản được lựa chọn hoặc dòng hiện tại

Ctrl + Shift + F

Tự động định dạng tất cả mã trong trình chỉnh sửa bằng cách sử dụng trình định dạng mã

Ctrl + /

Nhận xét / bỏ ghi chú dòng hoặc lựa chọn (thêm '//')

Ctrl + Shift + /

Thêm Chặn nhận xét xung quanh lựa chọn (thêm '/ ... * /')

Ctrl + Shift + \

Xóa nhận xét chặn

Alt + Shift + J

Thêm nhận xét phần tử (thêm '/ ** ... * /')

8. Chỉnh sửa mã nguồn


Ctrl + Dấu cách

Mở hỗ trợ nội dung (ví dụ: hiển thị các phương thức có sẵn hoặc tên trường)

Ctrl + 1

Mở Quick Fix và Quick Assist

Alt + /

Đề xuất hoàn thành từ (sau khi nhập ít nhất một chữ cái). Lặp đi lặp lại nhấn alt + / cho đến khi đạt được tên chính xác

Ctrl + Shift + Chèn

Tắt hoặc kích hoạt Chế độ chèn thông minh (chỉ định tự động, dấu ngoặc tự động, v.v.)

9. Thông tin mã


Ctrl + O

Hiển thị mã outline / structure

F2

Mở lớp, phương thức hoặc thông tin biến (văn bản chú giải công cụ)

F3

Khai báo mở: Chuyển đến khai báo lớp, phương thức hoặc tham số đã chọn

F4

Cửa sổ phân cấp loại mở cho mục đã chọn

Ctrl + T

Hiển thị / mở Phân cấp nhanh Type cho mục đã chọn

Ctrl + Shift + T

Mở mẫu trong hệ thống

Ctrl + Alt + H

Mở hệ thống

Ctrl + Shift + U

Tìm OCC trong tập tin hiện tại

Ctrl + move over method

Khai báo hoặc triển khai

10 .Tái cấu trúc


Alt + Shift + R

Đổi tên phần tử đã chọn và tất cả các tham chiếu

Alt + Shift + V

Di chuyển các yếu tố để lớp hoặc tập tin khác (Với phương pháp hoàn chỉnh hoặc lớp chọn)

Alt + Shift + C

phương pháp Hange chữ ký (với tên phương pháp được lựa chọn)

Alt + Shift + M

Trích xuất lựa chọn thành phương pháp

Alt + Shift + L

Giải nén biến local: Tạo và gán một biến từ một biểu thức đã chọn

Alt + Shift + I

Được lựa chọn biến địa phương, phương pháp, hoặc hằng số nếu có thể (thay thế biến với tuyên bố / phân công của nó và đặt nó trực tiếp vào báo cáo)

11. Chạy và gỡ lỗi


Ctrl + F11

Lưu và khởi chạy ứng dụng (chạy)

F11

Gỡ lỗi

F5

Bước vào chức năng

F6

Bước tiếp theo (từng dòng)

F7

Bước ra khỏi

F8

Chuyển đến Breakpoint tiếp theo

 

12. Các chức năng khác


Ctrl + F7 / Ctrl + Shift + F7

Chuyển tiếp / lùi giữa các giao diện (bảng). Hữu ích cho việc chuyển đổi qua lại giữa Package Explorer và Editor.

Ctrl + F8 / Ctrl + Shift + F8

Chuyển tiếp / lùi lại giữa các phối cảnh

Ctrl + P

In

F1

Mở trợ giúp Eclipse

Shift + F10

Hiển thị Menu ngữ cảnh nhấp chuột phải

Trên đây là tổng hợp các phím tắt trong Eclipse mà bạn cần nắm được để tiết kiệm thời gian và giúp các thao tác trở nên đơn giản hơn.

Công ty Cổ phần DevPro Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 6, số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0985.95.08.95
Facebook: https://www.fb.com/devprojscgroup
Tìm hiểu các khóa học tại: https://www.devpro.edu.vn/khoa-hoc

Đánh giá của học viên đã tốt nghiệp

 • Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Em được mở mang nhiều kiến thức

  Nguyễn Hằng ly
 • Các chị dạy rất dễ hiểu và nhiệt tình. Các kiến thức như trong thực tế khi em đi thực tập tại RikkeiSoft. Cám ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc Dev có nhiều học viên hơn nữa.

  Vũ Thị Hà Phương
 • Học ở DevPro đã giúp mình có nhiều kinh nghiệm lập trình android thực tế. Tại đây mình được các thầy dạy rất chi tiết theo một lộ trình rõ ràng của dự án cụ thể nên sau này đi làm mình rất dễ bắt nhịp với công việc.

  Nguyễn Trọng Duy
 • Qua khoá học ở DevPro thì em đã có một “ít” vốn trong tay để có thể "bò" trong lĩnh vực vạn người mê này Trong qúa trình học thì em cảm thấy trung tâm suppost rất nhiệt tình từ đồ ăn tối, event và đầu ra :p. Có chị Quyên "sinh gái" siêu nhây và siêu lầy dụ dỗ bán rẻ học viên cho các nhà tuyển dụng :3 **** Đặc biệt các thầy có rất nhiều kinh nghiệm chỉ dạy và giúp đỡ rất nhiệt tính < mấy tháng liền bám càng đi nhờ thấy :p>

  PhạmTiến Đạt
 • Tôi sẽ không khuyên các bạn phải đến DevPro để học tập thay vì những chỗ khác nhưng tôi đã từng là một người giống các bạn. Tôi băn khoăn không biết chọn nơi đâu làm ngọn đèn chỉ lối và tôi đến với Devpro . Mọi người khá hoà đồng , các thầy cũng cực nhiệt tình nhưng cũng có vốn kiến thức rất rộng còn lại là phụ thuộc vào sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Cố lên nhé. #ATran

  Trần Xuân Ái
 • em thấy mọi thứ đều ổn, thầy giáo nhiệt tình trong cách giảng dậy, dev cũng rất quan tâm học viên . Nhưng theo quan điểm của em và nhìn từ sự phát triển của các trung tâm khác , em nghĩ mỗi khóa học ở dev nên có bài tập cũng như dự án giao cho học sinh làm để tạo áp lực cho học viên code, giữa học viên và công ty cần có những buổi giao lưu nhiều hơn, và cũng nên có 1 số bạn trợ giảng giúp thầy đi fix những lỗi cơ bản cho những bạn hay sai , chứ nhiều khi 1 mình thầy mà phải chạy đến từng bàn fix lỗi cũng k xuể , Xin chúc devpro ngày càng phát triển hơn

  Nguyễn Đình Thành
 • Thầy giáo dạy rất nhiệt tình rất dễ hiểu, các chị quản lý vui vẻ, tạo động lực học viên. Bài giảng phong phú bao gồm nhiều kiến thức nền tảng. .., giúp học viên nắm chắc kiến thức. Có điều lớp toàn nam, ko có nữ ạ

  Vũ Văn Thủy
 • -Thầy giáo rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy , cũng như vui tính , thầy luôn giúp đỡ bọn e rất nhiệt tình ! Tuy chỉ học với lớp 1 thời gian không quá dài nhưng e cũng cảm thấy tuyệt vời vì đã từng là học trò của thầy ! - Chị Hằng và Chị Quyên rất vui tính và nhiệt tình giúp đỡ bọn e nữa ạ - e chúc trung tâm ngày càng đông học viên hơn nữa

  Phan Trung Phú
 • DevPro là một môi trường tốt để cho những ai chưa biết gì về lập trình theo học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên rất chất lượng, nhiệt tình chỉ bảo cả trên lớp lẫn ở nhà. Ngoài ra tôi rất thích chính sách giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp để có thể tiếp với các doanh nghiệp uy tín. Sau hơn 4 tháng học tập tại công ty, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tự học hỏi và bắt đầu làm việc ở một công ty mới với vai trò Web Developer. Cảm ơn DevPro vì tất cả!!

  Nguyễn Đức Huy
 • Học một lúc 2 trường, nhưng mình vấn chưa biết tìm đam mê từ đâu. Từ lúc gặp chị Hằng mình đã quyết chọn theo android, và bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Mình có công việc ổn định, chuẩn bị onsite ở nhật 1 năm hi hi.

  Trần An Hưng
 • 1.Thầy đẹp trai thì không phải bàn rồi!! Lại được cái nhiệt tình!! ok. 2. Công ty có nhiệt tình hỗ trợ không? Công ty có nhiệt tình hỗ trợ sinh viên, vd:tiền học phí được chia làm 3 đợt giúp đỡ những sv khó khăn,.....

  Trương Quang Trường
 • Em thấy trung tâm dạy tốt và chất lượng ạ. Thầy và các chị đều tận tâm, nhiệt tình và hòa đồng. Đặc biệt là giải lao giữa giờ chúng em còn được ăn nhẹ, e rất thích khoản này.

  Trần Thị Hồng Nhung
 • Tại DevPro mình còn được học code trên tool mới nhất của Android, điều đó càng khiến mình thích thú hơn và trở nên say mê từ lúc nào không biết nữa. Không khí học ở đây rất vui vẻ, ngoài giờ học mình cùng các bạn còn được giải lao ăn nhẹ và trò chuyện cùng nhau nên rất thoải mãi.

  Trương Ngọc Đức
 • Dev chính là nơi giúp mình tìm thấy niềm yêu thích code, cũng chính là nơi đã cho mình những bước đi đầu tiên, cho mình những kiến thức nền tảng tốt nhất trên con đường theo đuổi nghề Dev.

  Nguyễn Thanh Hằng
 • Thầy giáo vui tính, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ các bạn khi các bạn có thắc mắc hay khi gặp khó khăn. Các anh chị vui tính, thân thiện tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho các bạn khi học ở đây.

  Cao Minh Lâm
 • Nghĩ lại hồi đấy, không có Devpro thì chắc giờ em phát rồ mất thôi! Em vốn nghĩ mình có thể tự học được, nhưng kiến thức vốn là vô tận, không có người hướng dẫn thì mình sẽ chẳng biết bắt đầu dư lào, bước tiếp là gì? Nhờ DevPro, sự tận tâm của các thầy mà em mới biết à hóa ra mọi thứ thật đơn giản.

  Kim Erico
 • Hồi học ở DevPro, mình rất quý thầy Việt và những người bạn. Từ kiến thức học được từ trung tâm mình đã mạnh dạn đi thực tập ở một công ty lớn của Nhật Bản và đến giờ đã là nhân viên chính thức ở đây rồi. Vui hơn nữa là có bạn học cùng lớp đó giờ đang là đồng nghiệp cùng mình luôn rồi. Hihi

  Nguyễn Thanh Việt
Nguyễn Hằng ly Vũ Thị Hà Phương Nguyễn Trọng Duy PhạmTiến Đạt Trần Xuân Ái Nguyễn Đình Thành Vũ Văn Thủy Phan Trung Phú Nguyễn Đức Huy Trần An Hưng Trương Quang Trường Trần Thị Hồng Nhung Trương Ngọc Đức Nguyễn Thanh Hằng Cao Minh Lâm Kim Erico Nguyễn Thanh Việt