Tài liệu tự học lập trình PHP-Laravel từ Cơ Bản – Nâng Cao

Hiện nay, có rất nhiều tài liệu lập trình PHP trên mạng liên quan đến PHP và Laravel. DevPro đã tổng hợp lại kiến thức căn bản về các mục cần tìm hiểu về mảng lập trình thiết kế Web bằng ngôn ngữ PHP và xây dựng bằng Laravel.

Laravel là một framework open-source PHP miễn phí dùng để xây dựng ứng dụng website PHP, phát triển các ứng dụng website theo mô hình MVC. Bộ tài liệu tự học lập trình này, có ích với những người đam mê CNTT hoặc là lập trình viên tìm tòi và khám phá những kiến thức mà chưa có nhiều thời gian để đến với các trung tâm, trường học để có thể tham gia khóa học lập trình về Web.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiều và chưa có nhiều thời gian để đi học một khóa học. DevPro đã xây dựng nên bộ tài liệu học: Lập trình Android và Lập trình ISO. Hiện giờ đã có thêm trang Lập trình PHP-Laravel, với các mục bài tìm hiểu về HTML, CSS, JavaScript, PHP, Laravel.

Tài liệu vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, rất mong được sự đóng góp hưu ích của bạn đọc để DevPro có những bài viết chuyên sâu hơn. Cảm ơn các bạn đã ghé qua trang Tự học lập trình PHP – Laravel của DevrPro.

Bộ tài liệu PHP chuẩn được sản xuất bởi Devpro.edu.vn

 

A – Tìm hiểu về HTML

Bài 01: HTML là gi – Cấu trúc của một file HTML.

Bài 02: Tạo file HTML.

Bài 03: HTML Elements và Attributes.

Bài 04: Các thẻ HTML định dạng văn bản.

Bài 05: Các thẻ HTML đinh dạng Heading và List.

Bài 06: Các thẻ HTML đinh dạng Table.

Bài 07: Dùng thẻ a trong HTML để tạo Links.

Bài 08: Dùng thẻ img trong HTML để tạo hình ảnh.

Bài 09: Sử dụng CSS tùy chỉnh giao diện HTML.

B –  Tìm hiểu về CSS

Bài 01: Giới thiệu về CSS.

Bài 02: Cú pháp trong CSS.

Bài 03: Các giá trị màu và đơn vị đo lường trong CSS.

Bài 04: Class và ID trong CSS.

Bài 05: Định dạng nền trong CSS.

Bài 06: Định dạng văn bản trong CSS.

Bài 07: Chia bố cục trang Web với thẻ Div và CSS.

Bài 08: Thuộc tính Padding và Margin trong CSS.

Bài 09: Position Relative và Absolute trong CSS.

Bài 10: Xây dựng menu đa cấp bằng CSS.

Bài 11: Sử dụng Position: Fixed trong CSS.

Bài 12: Thuộc tính Z-Index trong CSS.

Bài 13: After và Before trong CSS.

Bài 14: Kỹ thuật Clearfix trong CSS.

C – Tìm hiểu về JavaScript

Bài 01: Giới thiệu về Javascript.

Bài 02: Biến trong Javascript.

Bài 03: Kiểu dữ liệu trong Javascript.

Bài 04: Hàm thông dụng trong Javascript.

Bài 05: Toán tử trong Javascript.

Bài 06: Các câu lệnh điều kiện trong Javascript.

Bài 07: Vòng lặp trong Javascript.

Bài 08: Hàm trong Javascript.

Bài 09: Mảng trong Javascript.

Bài 10: Object trong Javascript.

Bài 11: DOM trong Javascript.

Bài 12: Thuộc tính trong Javascript.

Bài 13: Phương thức thường gặp trong DOM.

Bài 14: Biến toàn cục và biến cục bộ.

Bài 15: Sự kiện trong Javascript.

Bài 16: DOM CSS trong Javascript.

Bài 17: Đối tượng Date trong Javascript.

Bài 18: Đối tượng Chuỗi trong Javascript.

Bài 19: Hàm xử lý Chuỗi trong Javascript.

D – Tìm hiểu về PHP

Bài 01: Tổng quan về PHP.

Bài 02: Cú pháp khai báo PHP.

Bài 03: Khai báo biến và hằng trong PHP.

Bài 04: Các kiểu dữ liệu trong PHP.

Bài 05: Toán tử trong PHP.

Bài 06: Câu lệnh điều kiện trong PHP.

Bài 07: Vòng lặp trong PHP.

Bài 08: Hàm và gọi hàm trong PHP.

E – Tìm hiểu về Laravel 

Bài 01: Tìm hiểu về Framework và Laravel.

Bài 02: Hướng dẫn cài đặt Laravel(Part 1).

Bài 03: Hướng dẫn cài đặt Laravel(Part 2).

Bài 04: Làm quen cấu trúc của Laravel.

Bài 05: Project đầu tiên với Laravel.

Bài 06: Tạo trang Login Laravel.

Tìm hiểu thêm:

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

0985 95 0895