Lập trình hướng đối tượng java là gì?

Có thể thấy rằng ngôn ngữ lập trình Java, và nền tảng Java luôn luôn phát triển như một cuộc cách mạng trong lập trình. Vậy thì lập trình hướng đối tượng java là gì hãy cùng Devpro chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau.

1. Một đối tượng là gì?

Java được biết đến như một ngôn ngữ hướng đối tượng (OO - object-oriented), thể sử dụng ngôn ngữ này để lập trình hướng đối tượng. So với lập trình thủ tục thì điều này rất khác và có thể hơi lạ lùng với các lập trình viên không hướng đối tượng. Đầu tiên bạn phải hiểu đối tượng là gì, vì đó là khái niệm cơ sở của OOP.

Một đối tượng chính là một gói mã lệnh độc lập (self-contained), nó có khả năng tự hiểu và có thể nói cho nhiều các đối tượng khác về chính nó nếu đưa ra các yêu cầu mà nó hiểu được. Một đối tượng thường sẽ có các data members (thành phần dữ liệu) (các biến) và methos (các phương thức), đây cũng chính là những yêu cầu mà nó biết cách trả lời.

Tập các phương thức mà một đối tượng biết cách trả lời được gọi là interface (giao diện) của đối tượng. Một vài phương thức là public, có nghĩa là các đối tượng khác có thể gọi đến chúng. Tập các phương thức này được gọi là public interface (giao diện công cộng) của đối tượng.

Khi một đối tượng gọi phương thức của một đối tượng khác, thì nó được gọi là gửi một thông điệp (sending a message hoặc message send). Đây chính là thuật ngữ của OO nhưng hầu hết trong giới Java mọi người hay nói rằng, “gọi phương thức này” hơn là “gửi thông điệp này”.

2. Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

Ngôn ngữ lập trình java là gì? Theo nhiều cách, thì Java đại diện cho ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đầy đủ nhất, và giới thiệu nhiều các lợi ích to lớn của mô hình này. Phần lớn sự kết hợp các cú pháp và thành phần của C và C++, Java cũng đã mở rộng các khả năng của nó để hỗ trợ các cách tiếp cận hướng đối tượng.

Trong lập trình hướng đối tượng Java, sử dụng các lớp (class) và các đối tượng (object) để định nghĩa và thao tác với dữ liệu. Ví dụ: Bạn có thể định nghĩa một lớp xe cộ (vehicle) với danh sách các đặc điểm có thể bao gồm về số lượng các bánh xe, tốc độ, loại địa hình, loại nhiên liệu và số lượng khách có thể chở. Sau đó có thể tạo ra các thể hiện của lớp này, như một đối tượng xe đạp, hay là một một đối tượng tàu cao tốc và một đối tượng xe buýt.

Như đã đề cập, thì lập trình hướng đối tượng có nhiều các lợi thế, quan trọng nhất trong số đó là tính mô-đun, bạn có thể sử dụng lại và khả năng mở rộng. Trước khi sử dụng rộng rãi Java và các ngôn ngữ hướng đối tượng khác, thì những người lập trình viên thường phải bỏ đi phần code đã làm việc trước đây mỗi khi có một yêu cầu lập trình mới cần phải được đưa vào chương trình. Đối với lập trình hướng đối tượng Java, thì những phần code cũ có thể được tái sử dụng và mở rộng, kết quả đó là ít lãng phí và có nhiều thư viện mạnh mẽ hơn.

Tìm hiểu thêm kiến thức về Java tại link: https://www.devpro.edu.vn/tu-hoc-lap-trinh-java

TAGS :

lập trình java

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

0985 95 0895