Lập Trình .Net(C#)

HỌC PHÍ:      

6.500.000VNĐ

           GIẢM CÒN:

      5.500.000VNĐ

Khóa học lập trình .Net C# tại DevPro Việt Nam sẽ cung cấp cho người học những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để học viên có những kiến thức cũng như kỹ năng làm hoàn thiện website để trở thành một lập trình viên .Net

 

 

Đăng ký học (đã có 1224 học viên đăng ký)

Lý do tham gia khóa học:
 • Cải thiện kiến thức về lập trình.
 • Muốn có 1 công việc ổn định sau khi ra trường.
 • Học hỏi thêm những kỹ năng còn thiếu.
 • Muốn tìm hiểu công nghệ mới nhất.
 • Giao lưu, gặp gỡ những người cùng chí hướng.
 • Thích, đam mê, và muốn tìm kiếm cơ hội mới.
 • Muốn ở nhà tự kiếm tiền và không phải đi làm thuê bên ngoài.
Kết quả sau Khóa học
 • Tự thiết kế được website để phục vụ công việc hoặc kinh doanh mà không cần đi thuê
 • Thành thạo kỹ năng thiết kế website với ASP.NET.
 • Cung cấp đầy đủ kỹ năng để có thể xây dựng framework riêng.
 • Xây dựng các Website blog, những hệ thống Website Tin tức & Website Thương mại Điện tử chuyên nghiệp.
 • Cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản đến nâng cao về PHP giúp học viên tự tin ứng tuyển các vị trí lập trình php, thiết kế web...
 • Được hỗ trợ giới thiệu thực tập, việc làm tại các công ty đối tác của DEVPRO sau khóa học.
Quyền lợi khi tham gia khóa học
 • Giảng viên là những chuyên gia lập trình với hàng chục năm kinh nghiệm.
 • Các bạn được học theo mô hình dự án thực tế doanh nghiệp.
 • Chất lượng đào tạo của DevPro luôn luôn là nhất, với các giáo trình chuẩn quốc tế.
 • Học viên trực tiếp tương tác với giảng viên ngay trong bài học.
 • DevPro là công ty duy nhất có chính sách hỗ trợ học viên trực tiếp, liên tục 24/7 và cả sau đào tạo
 • Ưu đãi cực lớn khi bạn đăng ký combo.
Bài 1: Làm quen với môi trường và cách viết lệnh trong C#
 • Tổng quan về .NetFramework 4.0

 • Tạo chương trình C# đầu tiên HelloWorld

 • Làm quen cách viết lệnh, Comment,…trong C#.

 • Các phím tắt trong Visua Studio

 • Biến – Hằng – Kiểu Dữ Liệu trong C# (Cách tính kích thước của kiểu dữ liệu n bit)

 • Nhập xuất trong C#

 • Toán tử trong C# ( Toán tử so sánh, Toán tử số học, logic, gán….)

Bài 2: Các toán tử trong lập trình và các khái niệm lập trình cơ bản
 • Toán tử trong C# (Tiếp)

 • Ép kiểu dữ liệu

 • Cách viết hàm và thủ tục

 • Sử dụng đệ quy

 • Tham chiếu, tham Trị

 • Hướng dẫn cách sử dụng Debug trong C#

Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh và vòng lặp
 • Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh: If – else / Switch - case

 • Cấu trúc điều khiển lặp: For, while, do - while. So sánh sự khác nhau giữa các vòng lặp

 • Lệnh nhảy break

 • Lệnh Continue

 • Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật một số bài toán thực tế như tìm kiếm, sắp xếp, tính biểu thức toán học,…

Bài 4: Các kiểu dữ liệu đặc biệt Arrays, String, Date, Enum
 • Học về mảng: Mảng 1 chiều, 2 chiều,…

 • Học về chuỗi

 • Học về kiểu dữ liệu Date, Time Zone

 • Enum

 • Thực hành về chuỗi và cách tính ngày để thống kê như tháng này, tuần này, năm này,...

Bài 5: Học về Class và Collection
 • Học về Lớp (Class)

 • Các xác định được các thực thể trong một ứng dụng từ đó hình thành lớp

 • Xác định các thuộc tính của lớp

 • Các phương thức của lớp

 • Instant, Constructor,…

 • Học về các Collection: thêm, sửa, xóa, sắp xếp, tìm kiếm,…

 • Thực hành các bài toán quản lý nhân viên, học viên, nhân sự, lớp học,…

Bài 6: Lập trình hướng đối tượng (OOP)
 • Đóng gói - Encapsolution

 • Kế thừa - Inherit

 • Đa hình - Polymorphism

 • Trừu tượng - Abstract

 • Các phân tích một bài toán theo hướng đối tượng, từ đó có cách code hướng đối tượng

Bài 7: Áp dụng lập trình OOP và sử dụng Interface
 • Áp dụng lập trình hướng đối tượng và quản lý nhân sự, quản lý nhà sách, quản lý giáo viên,…

 • Học thực hành về Interface

 • Sử dụng Events, delegates

Bài 8: Đa luồng, xử lý ngoại lệ, biểu thức trong C#
 • Xử lý ngoại lệ - Try catch Exception finally

 • Đa luồng - Multithread

 • Biểu thức trong C#: Regular Expresstion

 • Kỹ thuật Reflection

Bài 9: Thao tác với File, LinQ
 • Thao tác với File I/O, Tạo file, đọc file, ghi file…

 • Làm việc với LINQ

 • Cú pháp Lambda Expressions

Bài 10: Hướng dẫn Design Patter, Ôn tập
 • Các Design pattern cơ bản như Singleton, Factory, Abstrac Factory,..

 • Ôn tập tổng hợp về ngôn ngữ C#

Bài 11: Làm quen với SQL Server 2014
 • Giới thiệu về SQL Server 2014

 • Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng, ràng buộc

 • Các lệnh Insert, Update, Delete,..

 • Các câu truy vấn CSDL cơ bản: Select, Where, From, Order by, Group by, Having,…

 • Các lệnh Join: Inner Join, Left Join, Right Join.

Bài 12: Sử dụng View, Store Procedure, Trigger, Function,..
 • Cách tạo các View

 • Tạo các Function

 • Tạo các thủ tục (Store Procedure)

 • Tạo các Trigger

Bài 13: SQL Server nâng cao
 • Giới thiệu về Index

 • Giới thiệu về Cluster

 • Giới thiệu về Non – Cluster

 • Tối ưu trong truy vấn với dữ liệu lớn

 • Phân quyền người dùng

 • Ôn tập tổng quan lại SQL Server

Bài 14: HTML cơ bản
 • Tổng quan về công nghệ.

 • Các môi trường, công cụ tạo website.

 • Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web

 • Thẻ xác định tiêu đề cho trang web

 • Thẻ meta xác định siêu dữ liệu

 • Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web

 • Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5

Bài 15: CSS cơ bản
 • Tổng quan về CSS và CSS3

 • Tương tác giữa CSS và HTML

 • Cú pháp của CSS, CSS3

 • Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..

 • Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web

 • Thực hành tạo các layout đơn giản ứng dụng CSS vào HTML

Bài 16: Photoshop cơ bản, cắt ghép layout
 • Các công cụ cơ bản trong Photoshop

 • Các kỹ thuật cắt ghép 1 file Photoshop (.PSD)

 • Hướng dẫn bóc, tách các chi tiết từ file PSD

 • Thực hành thiết kế 1 site từ file PSD

 • Tự cắt được một layout hoàn chỉnh từ file PSD cho trước.

Bài 17: Javascript cơ bản
 • Cú pháp viết lệnh, comment trong Javascript

 • Học về: Kiểu dữ liệu, Biến, Hằng, Hàm,…

 • Arrays, Animation

 • Các biến đặc biệt trong Javascript

 • Toán tử, hàm thủ tục, đệ quy

 • Các lệnh điều khiển rẽ nhánh

 • Các lệnh vòng lặp

Bài 18: Javascript tiếp
 • Các thuật toán căn bản

 • Các sự kiện trong Javascript.

 • Các hàm cơ bản trong Javascript: date(), Time(), Random(),…

 • Tìm hiểu về DOM, BOM, JSON

 • Tìm hiểu Javascript nâng cao

Bài 19: JQUERY
 • Cú pháp cơ bản trong Jquery

 • Cách bắt sự kiện bằng Jquery

 • Hiệu ứng trong Jquery

 • Các hàm get, set, add, remove trong Jquery HTML

 • Tìm hiểu AJAX.

Bài 20: CSS3, Responsive
 • Tìm hiểu về Responsive

 • Các kỹ thuật trong Resonsive cơ bản

 • Thực hành áp dụng Responsive vào các giao diện đã xây dựng.

Bài 21: Bootstrap
 • Tìm hiểu về Framework CSS: bootstrap

 • Cập nhật thay đổi giữa Bootstrap 3 và Bootstrap 4

 • Ứng dụng Bootstrap vào thiết kế 1 layout cơ bản

 • Kết hợp Bootstrap JS với Jquery để tạo các hiệu ứng Animation đặc biệt

 • Giới thiệu một số framework CSS khác

 • Tự tạo được framework CSS cá nhân.

Bài 22: Tổng quan về Web ASP.NET MVC5
 • Giới thiệu về ASP.NET MVC5

 • Tìm hiểu về mô hình MVC

Bài 23: Hướng dẫn về Map Routing Configuration
 • Các Components trong MVC

 • Request and response trong ASP.NET

 • Event, Posback trong MVC

Bài 24: Web Page design với HTML và CSS
 • Các bố trí và nhúng các thẻ HTML, CSS vào dự án ASP.NET

 • Tích hợp Javascrip, Bootstrap

 • Hướng dẫn phần code behind ASPX các Extension Class

Bài 25: Site layout, View Page,..
 • Tìm hiểu về Views, các thẻ load dữ liệu,..

 • Tìm hiểu về Models

 • Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (Validate data)

Bài 26: LinQ và Entity Framework
 • Cơ chế giao tiếp giữa Client và Server

 • Truy cập dữ liệu sử dụng Entity Framework, LINQ

 • LINQ to Entity, LINQ to Object

 • Data Mobile và Class Diagram

 • Luồng đi của dữ liệu theo mô hình MVC

Bài 27: MVC5 Ajax và JQuery
 • Ajax và các kiểu Ajax trong MVC

 • Ajax libraries, JQuery Ajax, Microsoft Ajax,...

Bài 28: Xây dựng các kỹ thuật hoàn thiện website
 • Đổ dữ liệu lên các thẻ trong Web

 • Kỹ thuật phân trang

 • Làm việc với ảnh

 • Up, tải file

 • Rewrite URL

Bài 29: Xây dựng bố cục tổng quát trang web
 • Tạo bố cục trang

 • Sử dụng JavaScript, JQuery,Ajax

 • Session, cookie, cache và tối ưu hóa

Bài 30: Chứng thực người dùng phân quyền
 • Cơ chế login, logout (Có thể Login facebook hoặc google,…)

 • Phân quyền

 • Bảo mật

Bài 31: Phân tích ý tưởng làm một dự án (Thực hành)
 • Hướng dẫn phân tích thiết kế các chức năng trong ứng dụng

 • Thiết kế database và các thành phần liên quan

Bài 32: Thiết kế giao diện trang chủ (Thực hành)
 • Xây dựng khung website

 • Xây dựng Models, Controllers, Views cho trang chủ

Bài 33: Xây dựng các trang chức năng (Thực hành)

Xây dựng Models, Controllers, Views

Bài 34: Thiết kế giao diện trang quản trị (Thực hành)

Xây dựng Models, Controllers, Views cho trang quản trị

Bài 35: Hoàn thiện website (Thực hành)
 • Hoàn thiện các chức năng

 • Login, logout

 • Publish Website

Bài 36: Bảo vệ đồ án
 • Các nhóm bảo vệ đồ án trước nhà tuyển dụng

 • Hỗ trợ mua hosting, domain, phát hành web site

 • Hỗ trợ kinh doanh từ website

 • Chuyên gia - Trịnh Văn Chung

  Chuyên gia - Trịnh Văn Chung

  Giảng Viên Lập Trình Web ASP.NET

  Thành thạo hầu hết các ngôn ngữ lập trình: .NET, Java, SQL Server, Oracle, PHP&MySQL, PHP Framework...Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin tại các trường ĐH, CĐ.Hướng dẫn ôn luyện thi nghề công nghệ thông tin khối không chuyên (Office) – Hội thi tay nghề Asean, tham gia sản xuất phần mềm.

Sản phẩm học viên

Đánh giá của học viên đã tốt nghiệp

 • Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Em được mở mang nhiều kiến thức

  Nguyễn Hằng ly
 • Các chị dạy rất dễ hiểu và nhiệt tình. Các kiến thức như trong thực tế khi em đi thực tập tại RikkeiSoft. Cám ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc Dev có nhiều học viên hơn nữa.

  Vũ Thị Hà Phương
 • Học ở DevPro đã giúp mình có nhiều kinh nghiệm lập trình android thực tế. Tại đây mình được các thầy dạy rất chi tiết theo một lộ trình rõ ràng của dự án cụ thể nên sau này đi làm mình rất dễ bắt nhịp với công việc.

  Nguyễn Trọng Duy
 • Qua khoá học ở DevPro thì em đã có một “ít” vốn trong tay để có thể "bò" trong lĩnh vực vạn người mê này Trong qúa trình học thì em cảm thấy trung tâm suppost rất nhiệt tình từ đồ ăn tối, event và đầu ra :p. Có chị Quyên "sinh gái" siêu nhây và siêu lầy dụ dỗ bán rẻ học viên cho các nhà tuyển dụng :3 **** Đặc biệt các thầy có rất nhiều kinh nghiệm chỉ dạy và giúp đỡ rất nhiệt tính < mấy tháng liền bám càng đi nhờ thấy :p>

  PhạmTiến Đạt
 • Tôi sẽ không khuyên các bạn phải đến DevPro để học tập thay vì những chỗ khác nhưng tôi đã từng là một người giống các bạn. Tôi băn khoăn không biết chọn nơi đâu làm ngọn đèn chỉ lối và tôi đến với Devpro . Mọi người khá hoà đồng , các thầy cũng cực nhiệt tình nhưng cũng có vốn kiến thức rất rộng còn lại là phụ thuộc vào sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Cố lên nhé. #ATran

  Trần Xuân Ái
 • em thấy mọi thứ đều ổn, thầy giáo nhiệt tình trong cách giảng dậy, dev cũng rất quan tâm học viên . Nhưng theo quan điểm của em và nhìn từ sự phát triển của các trung tâm khác , em nghĩ mỗi khóa học ở dev nên có bài tập cũng như dự án giao cho học sinh làm để tạo áp lực cho học viên code, giữa học viên và công ty cần có những buổi giao lưu nhiều hơn, và cũng nên có 1 số bạn trợ giảng giúp thầy đi fix những lỗi cơ bản cho những bạn hay sai , chứ nhiều khi 1 mình thầy mà phải chạy đến từng bàn fix lỗi cũng k xuể , Xin chúc devpro ngày càng phát triển hơn

  Nguyễn Đình Thành
 • Thầy giáo dạy rất nhiệt tình rất dễ hiểu, các chị quản lý vui vẻ, tạo động lực học viên. Bài giảng phong phú bao gồm nhiều kiến thức nền tảng. .., giúp học viên nắm chắc kiến thức. Có điều lớp toàn nam, ko có nữ ạ

  Vũ Văn Thủy
 • -Thầy giáo rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy , cũng như vui tính , thầy luôn giúp đỡ bọn e rất nhiệt tình ! Tuy chỉ học với lớp 1 thời gian không quá dài nhưng e cũng cảm thấy tuyệt vời vì đã từng là học trò của thầy ! - Chị Hằng và Chị Quyên rất vui tính và nhiệt tình giúp đỡ bọn e nữa ạ - e chúc trung tâm ngày càng đông học viên hơn nữa

  Phan Trung Phú
 • DevPro là một môi trường tốt để cho những ai chưa biết gì về lập trình theo học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên rất chất lượng, nhiệt tình chỉ bảo cả trên lớp lẫn ở nhà. Ngoài ra tôi rất thích chính sách giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp để có thể tiếp với các doanh nghiệp uy tín. Sau hơn 4 tháng học tập tại công ty, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tự học hỏi và bắt đầu làm việc ở một công ty mới với vai trò Web Developer. Cảm ơn DevPro vì tất cả!!

  Nguyễn Đức Huy
 • Học một lúc 2 trường, nhưng mình vấn chưa biết tìm đam mê từ đâu. Từ lúc gặp chị Hằng mình đã quyết chọn theo android, và bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Mình có công việc ổn định, chuẩn bị onsite ở nhật 1 năm hi hi.

  Trần An Hưng
 • 1.Thầy đẹp trai thì không phải bàn rồi!! Lại được cái nhiệt tình!! ok. 2. Công ty có nhiệt tình hỗ trợ không? Công ty có nhiệt tình hỗ trợ sinh viên, vd:tiền học phí được chia làm 3 đợt giúp đỡ những sv khó khăn,.....

  Trương Quang Trường
 • Em thấy trung tâm dạy tốt và chất lượng ạ. Thầy và các chị đều tận tâm, nhiệt tình và hòa đồng. Đặc biệt là giải lao giữa giờ chúng em còn được ăn nhẹ, e rất thích khoản này.

  Trần Thị Hồng Nhung
 • Tại DevPro mình còn được học code trên tool mới nhất của Android, điều đó càng khiến mình thích thú hơn và trở nên say mê từ lúc nào không biết nữa. Không khí học ở đây rất vui vẻ, ngoài giờ học mình cùng các bạn còn được giải lao ăn nhẹ và trò chuyện cùng nhau nên rất thoải mãi.

  Trương Ngọc Đức
 • Dev chính là nơi giúp mình tìm thấy niềm yêu thích code, cũng chính là nơi đã cho mình những bước đi đầu tiên, cho mình những kiến thức nền tảng tốt nhất trên con đường theo đuổi nghề Dev.

  Nguyễn Thanh Hằng
 • Thầy giáo vui tính, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ các bạn khi các bạn có thắc mắc hay khi gặp khó khăn. Các anh chị vui tính, thân thiện tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho các bạn khi học ở đây.

  Cao Minh Lâm
 • Nghĩ lại hồi đấy, không có Devpro thì chắc giờ em phát rồ mất thôi! Em vốn nghĩ mình có thể tự học được, nhưng kiến thức vốn là vô tận, không có người hướng dẫn thì mình sẽ chẳng biết bắt đầu dư lào, bước tiếp là gì? Nhờ DevPro, sự tận tâm của các thầy mà em mới biết à hóa ra mọi thứ thật đơn giản.

  Kim Erico
 • Hồi học ở DevPro, mình rất quý thầy Việt và những người bạn. Từ kiến thức học được từ trung tâm mình đã mạnh dạn đi thực tập ở một công ty lớn của Nhật Bản và đến giờ đã là nhân viên chính thức ở đây rồi. Vui hơn nữa là có bạn học cùng lớp đó giờ đang là đồng nghiệp cùng mình luôn rồi. Hihi

  Nguyễn Thanh Việt
Nguyễn Hằng ly Vũ Thị Hà Phương Nguyễn Trọng Duy PhạmTiến Đạt Trần Xuân Ái Nguyễn Đình Thành Vũ Văn Thủy Phan Trung Phú Nguyễn Đức Huy Trần An Hưng Trương Quang Trường Trần Thị Hồng Nhung Trương Ngọc Đức Nguyễn Thanh Hằng Cao Minh Lâm Kim Erico Nguyễn Thanh Việt
1
Bạn cần hỗ trợ?