Khóa học lập trình C#

Sự Khác Biệt Về Chương Trình Đào Tạo

 • Nội dung khóa học được biên soạn theo chuẩn quốc tế và tham khảo các doanh nghiệp lập trình lớn tại việt nam. DevPro là công ty training theo quy trình làm sản phẩm, hướng dẫn theo thực tế nên nội dung được đi sâu vào thực hành, hướng dẫn từng modun trong từng dự án thực tế mà không có bất kỳ một trung tâm đào tạo nào có thể đáp ứng được.

 • Đội ngũ giảng viên trên 12 năm kinh nghiệm "thực chiến" tại các công ty lớn như misa, bit9, fsoft, samsung... Sẽ mang lại cho người học những kiến thức thực tế mà họ tích lũy được cùng với bám sát nội dung chương trình của DevPro. Dự án đã từng làm của giảng viên:

 • Người học được cam kết chất lượng đào tạo từ thực tế, được trải nghiệm hoàn toàn khác với kiến thức trong trường học. Công ty luôn update công nghệ mới nhất để bắt kịp xu thế của thị trường tuyển dụng.

 • Tỷ lệ đáp ứng và đi làm chiếm 99%, DevPro hỗ trợ tối đa cho học viên về việc làm partime cũng như fulltime.

 • Các công ty đối tác về tuyển dụng luôn săn đón các học viên được training tại DevPro. Các đối tác tuyển dụng của DevPro: MiSa, samsung, fpt soft, Co well asia, CVcorp, VNP, ITC, IIST, Needy, HK Media,  WORKS.VN, Dore.

Lý do tham gia khóa học:

 • Cải thiện kiến thức về lập trình.

 • Muốn có 1 công việc ổn định sau khi ra trường.

 • Học hỏi thêm những kỹ năng còn thiếu.

 • Muốn tìm hiểu công nghệ mới nhất.

 • Giao lưu, gặp gỡ những người cùng chí hướng.

 • Thích, đam mê, và muốn tìm kiếm cơ hội mới.

 • Muốn ở nhà tự kiếm tiền và không phải đi làm thuê bên ngoài.

Kết quả sau Khóa học

 • Tự thiết kế được website để phục vụ công việc hoặc kinh doanh mà không cần đi thuê.

 • Thành thạo kỹ năng thiết kế website với ASP.NET.

 • Cung cấp đầy đủ kỹ năng để có thể xây dựng framework riêng.

 • Xây dựng các Website blog, những hệ thống Website Tin tức & Website Thương mại Điện tử chuyên nghiệp.

 • Cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản đến nâng cao về PHP giúp học viên tự tin ứng tuyển các vị trí lập trình php, thiết kế web...

 • Được hỗ trợ giới thiệu thực tập, việc làm tại các công ty đối tác của DEVPRO sau khóa học.

Quyền lợi khi tham gia khóa học

 • Giảng viên là những chuyên gia lập trình với hàng chục năm kinh nghiệm.

 • Các bạn được học theo mô hình dự án thực tế doanh nghiệp.

 • Chất lượng đào tạo của DevPro luôn luôn là nhất, với các giáo trình chuẩn quốc tế.

 • Học viên trực tiếp tương tác với giảng viên ngay trong bài học.

 • DevPro là công ty duy nhất có chính sách hỗ trợ học viên trực tiếp, liên tục 24/7 và cả sau đào tạo

 • Ưu đãi cực lớn khi bạn đăng ký combo.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bài 1: Làm quen với môi trường và cách viết lệnh trong C#

 • Tổng quan về .NetFramework 4.0

 • Tạo chương trình C# đầu tiên HelloWorld

 • Làm quen cách viết lệnh, Comment,…trong C#.

 • Các phím tắt trong Visua Studio

 • Biến – Hằng – Kiểu Dữ Liệu trong C# (Cách tính kích thước của kiểu dữ liệu n bit)

 • Nhập xuất trong C#

 • Toán tử trong C# ( Toán tử so sánh, Toán tử số học, logic, gán….)

Bài 2: Các toán tử trong lập trình và các khái niệm lập trình cơ bản

 • Toán tử trong C# (Tiếp)

 • Ép kiểu dữ liệu

 • Cách viết hàm và thủ tục

 • Sử dụng đệ quy

 • Tham chiếu, tham Trị

 • Hướng dẫn cách sử dụng Debug trong C#

Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh và vòng lặp

 • Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh: If – else / Switch - case

 • Cấu trúc điều khiển lặp: For, while, do while. So sánh sự khác nhau giữa các vòng lặp

 • Lệnh nhảy break

 • Lệnh Continue

 • Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật một số bài toán thực tế như tìm kiếm, sắp xếp, tính biểu thức toán học,…

Bài 4: Các kiểu dữ liệu đặc biệt Arrays, String, Date, Enum

 • Học về mảng: Mảng 1 chiều, 2 chiều,…

 • Học về chuỗi

 • Học về kiểu dữ liệu Date, Time Zone

 • Enum

 • Thực hành về chuỗi và cách tính ngày để thống kê như tháng này, tuần này, năm này,...

Bài 5: Học về Class và Collection

 • Học về Lớp (Class)

 • Các xác định được các thực thể trong một ứng dụng từ đó hình thành lớp

 • Xác định các thuộc tính của lớp

 • Các phương thức của lớp

 • Instant, Constructor,…

 • Học về các Collections: thêm, sửa, xóa, sắp xếp, tìm kiếm,…

 • Thực hành các bài toán quản lý nhân viên, học viên, nhân sự, lớp học,…

Bài 6: Lập trình hướng đối tượng (OOP)

 • Đóng gói - Encapsolution

 • Kế thừa - Inherit

 • Đa hình - Polymorphism

 • Trừu tượng - Abstract

 • Các phân tích một bài toán theo hướng đối tượng, từ đó có cách code hướng đối tượng

Bài 7: Áp dụng lập trình OOP và sử dụng Interface

 • Áp dụng lập trình hướng đối tượng và quản lý nhân sự, quản lý nhà sách, quản lý giáo viên,…

 • Học thực hành về Interface

 • Sử dụng Events, delegates

Bài 8: Đa luồng, xử lý ngoại lệ, biểu thức trong C#

 • Xử lý ngoại lệ - Try catch Exception finally

 • Đa luồng - Multithread

 • Biểu thức trong C#: Regular Expresstion

 • Kỹ thuật Reflection

Bài 9: Thao tác với File, LinQ

 • Thao tác với File I/O, Tạo file, đọc file, ghi file…

 • Làm việc với LINQ

 • Cú pháp Lambda Expressions

Bài 10: Hướng dẫn Design Patter, Ôn tập

 • Các Design pattern cơ bản như Singleton, Factory, Abstrac Factory,..

 • Ôn tập tổng hợp về ngôn ngữ C#

Bài 11: Làm quen với SQL Server 2014

 • Giới thiệu về SQL Server 2014

 • Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng, ràng buộc

 • Các lệnh Insert, Update, Delete,..

 • Các câu truy vấn CSDL cơ bản: Select, Where, From, Order by, Group by, Having,…

 • Các lệnh Join: Inner Join, Left Join, Right Join.

Bài 12: Sử dụng View, Store Procedure, Trigger, Function,..

 • Cách tạo các View

 • Tạo các Function

 • Tạo các thủ tục (Store Procedure)

 • Tạo các Trigger

Bài 13: SQL Server nâng cao

 • Giới thiệu về Index

 • Giới thiệu về Cluster

 • Giới thiệu về Non – Cluster

 • Tối ưu trong truy vấn với dữ liệu lớn

 • Phân quyền người dùng

 • Ôn tập tổng quan lại SQL Server

Bài 14: HTML cơ bản

 • Tổng quan về công nghệ.

 • Các môi trường, công cụ tạo website.

 • Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web

 • Thẻ xác định tiêu đề cho trang web

 • Thẻ meta xác định siêu dữ liệu

 • Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web

 • Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5

Bài 15: CSS cơ bản

 • Tổng quan về CSS và CSS3

 • Tương tác giữa CSS và HTML

 • Cú pháp của CSS, CSS3

 • Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..

 • Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web

 • Thực hành tạo các layout đơn giản ứng dụng CSS vào HTML

Bài 16: Photoshop cơ bản, cắt ghép layout

 • Các công cụ cơ bản trong Photoshop

 • Các kỹ thuật cắt ghép 1 file Photoshop (.PSD)

 • Hướng dẫn bóc, tách các chi tiết từ file PSD

 • Thực hành thiết kế 1 site từ file PSD

 • Tự cắt được một layout hoàn chỉnh từ file PSD cho trước.

Bài 17: Javascript cơ bản

 • Cú pháp viết lệnh, comment trong Javascript

 • Học về: Kiểu dữ liệu, Biến, Hằng, Hàm,…

 • Arrays, Animation

 • Các biến đặc biệt trong Javascript

 • Toán tử, hàm thủ tục, đệ quy

 • Các lệnh điều khiển rẽ nhánh

 • Các lệnh vòng lặp

Bài 18: Javascript tiếp

 • Các thuật toán căn bản

 • Các sự kiện trong Javascript.

 • Các hàm cơ bản trong Javascript: date(), Time(), Random(),…

 • Tìm hiểu về DOM, BOM, JSON

 • Tìm hiểu Javascript nâng cao

Bài 19: JQUERY

 • Cú pháp cơ bản trong Jquery

 • Cách bắt sự kiện bằng Jquery

 • Hiệu ứng trong Jquery

 • Các hàm get, set, add, remove trong Jquery HTML

 • Tìm hiểu AJAX.

Bài 20: CSS3, Responsive

 • Tìm hiểu về Responsive

 • Các kỹ thuật trong Resonsive cơ bản

 • Thực hành áp dụng Responsive vào các giao diện đã xây dựng.

Bài 21: Bootstrap

 • Tìm hiểu về Framework CSS: bootstrap

 • Cập nhật thay đổi giữa Bootstrap 3 và Bootstrap 4

 • Ứng dụng Bootstrap vào thiết kế 1 layout cơ bản

 • Kết hợp Bootstrap JS với Jquery để tạo các hiệu ứng Animation đặc biệt

 • Giới thiệu một số framework CSS khác

 • Tự tạo được framework CSS cá nhân.

Bài 22: Tổng quan về Web ASP.NET MVC5

 • Giới thiệu về ASP.NET MVC5

 • Tìm hiểu về mô hình MVC

Bài 23: Hướng dẫn về Map Routing Configuration

 • Các Components trong MVC

 • Request and response trong ASP.NET

 • Event, Posback trong MVC

Bài 24: Web Page design với HTML và CSS

 • Các bố trí và nhúng các thẻ HTML, CSS vào dự án ASP.NET

 • Tích hợp Javascrip, Bootstrap

 • Hướng dẫn phần code behind ASPX các Extension Class

Bài 25: Site layout, View Page,..

 • Tìm hiểu về Views, các thẻ load dữ liệu,..

 • Tìm hiểu về Models

 • Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (Validate data)

Bài 26: LinQ và Entity Framework

 • Cơ chế giao tiếp giữa Client và Server

 • Truy cập dữ liệu sử dụng Entity Framework, LINQ

 • LINQ to Entity, LINQ to Object

 • Data Mobile và Class Diagram

 • Luồng đi của dữ liệu theo mô hình MVC

Bài 27: MVC5 Ajax và JQuery

 • Ajax và các kiểu Ajax trong MVC

 • Ajax libraries, JQuery Ajax, Microsoft Ajax,...

Bài 28: Xây dựng các kỹ thuật hoàn thiện website

 • Đổ dữ liệu lên các thẻ trong Web

 • Kỹ thuật phân trang

 • Làm việc với ảnh

 • Up, tải file

 • Rewrite URL

Bài 29: Xây dựng bố cục tổng quát trang web

 • Tạo bố cục trang

 • Sử dụng JavaScript, JQuery,Ajax

 • Session, cookie, cache và tối ưu hóa

Bài 30: Chứng thực người dùng phân quyền

 • Cơ chế login, logout (Có thể Login facebook hoặc google,…)

 • Phân quyền

 • Bảo mật

Bài 31: Phân tích ý tưởng làm một dự án (Thực hành)

 • Hướng dẫn phân tích thiết kế các chức năng trong ứng dụng

 • Thiết kế database và các thành phần liên quan

Bài 32: Thiết kế giao diện trang chủ (Thực hành)

 • Xây dựng khung website

 • Xây dựng Models, Controllers, Views cho trang chủ

Bài 33: Xây dựng các trang chức năng (Thực hành)

 • Xây dựng Models, Controllers, Views

Bài 34: Thiết kế giao diện trang quản trị (Thực hành)

 • Xây dựng Models, Controllers, Views cho trang quản trị

Bài 35: Hoàn thiện website (Thực hành)

 • Hoàn thiện các chức năng

 • Login, logout

 • Publish Website

Bài 36: Bảo vệ đồ án

 • Các nhóm bảo vệ đồ án trước nhà tuyển dụng

 • Hỗ trợ mua host, domain, phát hành web site

 • Hỗ trợ kinh doanh từ website

Chọn địa điểm học theo địa lý:

Cơ sở 1: Tầng 06, số 147 Phố Mai Dịch, Cầu Giấy Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 6, Tòa nhà viện công nghệ, Số 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội

 

Khóa học liên quan

0985 95 0895