Khóa học lập trình C/C++

Hầu hết các bạn sinh viên đều sẽ phải học C/C++ là ngôn ngữ đầu tiên trong trường đại học. Thế nhưng các bạn không mấy hứng thú vì lập trình với C/C++ bạn không thấy giao diện để hình dung sản phẩm bạn code ra như thế nào. Đây là lý do bạn nên học C/C++ ngay bây giờ:

 • Học thành thạo lập C/C++ bạn sẽ học các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng vì hầu hết các ngôn ngữ Java, C#, Objective C,... đều phát triển từ nền tảng C/C++

 • Hiện ngôn ngữ lập trình C/C++ được sử dụng vào hàng TOP đầu của các lập trình viên trên thế giới

 • Đây là thời kỳ Internet Of Thing, mọi thiết bị đều kết nối internet vì vậy việc xây dựng sản phẩm kết hợp phần cứng, điện tử hầu hết viết bằng C/C++

 • Bạn nên nhớ các Lập trình viên giỏi, các chuyên gia công nghệ họ đều rất giỏi về C/C++

Quyền lợi khi tham gia khóa học:

 • Giảng viên là những chuyên gia lập trình với hàng chục năm kinh nghiệm.

 • Các bạn được học theo mô hình dự án thực tế doanh nghiệp.

 • Chất lượng đào tạo của DevPro luôn luôn là nhất, với các giáo trình chuẩn quốc tế.

 • Học viên trực tiếp tương tác với giảng viên ngay trong bài học.

 • DevPro là công ty duy nhất có chính sách hỗ trợ học viên trực tiếp, liên tục 24/7 và cả sau đào tạo

 • Ưu đãi cực lớn khi bạn đăng ký combo.

Nội dung khóa học:

Phần 1: Học về C  

Bài 1. Giới thiệu, các khái niệm cơ bản

 • Lịch sử phát triển

 • Công cụ và kĩ thuật lập trình

 • Ngôn ngữ lập trình là gì

 • Ngôn ngữ C/C++ là gì

 • Cách thức hoạt động của các trình biên dịch

Bài 2. Hướng dẫn viết lệnh, khai báo biến, kiểu dữ liệu trong C

 • Kiểu nguyên, thực, logic, ký tự

 • Định nghĩa kiểu dữ liệu

 • Biến: định nghĩa, khai báo, tiêu chuẩn, sử dụng

 • Hằng: định nghĩa, khai báo, sử dụng

 • Biểu thức: toán tử toán học, toán tử bit, toán tử logic, toán tử điều kiện, toán tử quan hệ,...

 • Độ ưu tiên toán tử

Bài 3. Các kiểu dữ liệu (p2), biểu thị thuật toán chương trình

 • Câu lệnh

 • Chuỗi: chuỗi định dạng

 • Định dạng nhập, xuất

 • một số hàm cơ sở, hàm thông dụng

 • Ngôn ngữ tự nhiên

 • Sơ đồ logic

 • Giả mã

 • Ngôn ngữ lập trình

 • Bài 4. Cấu trúc điều khiển
 • IF, IF...ELSE

 • SWITCH

 • Lặp: FOR, WHILE, DO...WHILE

 • Các lệnh đặc biệt: BREAK, CONTINUE,...

Bài 5. Hàm

 • Khái niệm, cú pháp

 • Định nghĩa hàm

 • Phạm vi ảnh hưởng

 • Tham số, lời gọi hàm

 • Đệ quy

 

 

Bài 6. Mảng

 • Mảng 1 chiều

 • Bài toán cơ bản: nhập xuất, tìm kiếm, kiểm tra

 • Mảng 2 chiều

 • Bài toán: tách mảng, gộp mảng, min, max, sort, thêm sửa xoá

 • Mảng 2 chiều: Ma trận vuông và các thao tác trên ma trận

Bài 7. Xâu- Chuỗi kí tự

 • Định nghĩa

 • Hàm thư viện tương tác với kiểu kí tự

 • Bài toán: chuẩn hoá văn bản, đếm chữ, đếm kí tự,tìm kiếm trong thư viện kí tự.

Bài 8. Kiểu cấu trúc

 • Khai báo và sử dụng

 • Mảng cấu trúc

 • con trỏ

 • Bài toán: xây dựng stack, queue

Bài 9. Vào ra file

 • Đọc-ghi file text

 • Đọc ghi file binary

 • Ứng dụng vào ra file làm thư viện sách

Bài 10. Kiểm tra kiếm thức

 • Biến-Hằng-Hàm

 • Mảng-Kí tự-Chuỗi

 • Cấu trúc dữ liệu

 • Vào ra file text và binary

Phần 2: Học về C++  

 

Bài 11. cấu trúc chương trình bằng ngôn ngữ C++

 • Phân biệt C-C++

 • Làm quen hệ thống thư viện C++

 • Định nghĩa các key-word của C++

 • Hệ thống thư viện STL

Bài 12. Làm quen hướng đối tượng

 • tính chất của hướng đối tượng

 • Class

 • Object

 • Overload

 • Đa hình

 • Bài tập: quản lý danh sách sinh viên, quản lý thư viện

Bài 13. Hướng đối tượng phần 2

 • Abtracts

 • Interface

 • Bài tập quản lý xe cộ

Bài 14. Mở rộng C++

 • Vào ra file

 • Quản lý bộ nhớ động

 • Lập trình mẫu

 • Xử lý trước

 • Đa luồng

 • Bài tập: đọc ghi json, txt,...

Bài 15: Tổng hợp và luyện tập

 • Viết một số thuật toán đặc trưng như sắp xếp, thao tác ma trận, các bài toán quản lý trên console

Khóa học liên quan

0985 95 0895