Khóa học lập trình AngularJS 2x-4x

ANGULARJS là gì?

AngularJS là một framework có cấu trúc cho các ứng dụng web động (dynamic web app).

Angular là một bộ thư viện javascript rất mạnh và thường được sử dụng để xây dựng project Single Page Application (SPA). AngularJS hoạt động dựa trên các thuộc tính mở rộng HTML (các atributes theo quy tắc của Angular). Đây là một bộ mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí và được hàng ngàn các lập trình viên trên thế giới ưa chuộng và sử dụng

Tại sao nên học lập trình AngularJS?

AngularJS là một Web Framework phía client phát triển dựa trên Javascript để tạo ra các ứng dụng web phong phú:  Nhẹ, đơn giản và nhanh chóng !

AngularJS thường dùng để phát triển Frontend (giao diện khách hàng) thông qua các API để lấy dữ liệu, sử dụng mô hình rất giống với MVC. Nhưng đã được cải tiến để phù hợp hơn phía client và thêm vào các tính năng rất mạnh mẽ.

AngularJS tự động tương thích với các trình duyệt khác nhau nên bạn không cần phải lo vấn đề tương thích trình duyệt.

AngularJS là một mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí và được phát triển bởi hàng ngàn các lập trình viên trên thế giới.

Được sử dụng để tạo ra các ứng dụng Mobile dễ dàng và nhanh chóng!

Những ai nên học lập trình AnglarJS

Những bạn muốn đi theo nghề lập trình web nói chung và những bạn muốn sử dụng AngularJS để làm dự án nói riêng.

Để học tốt AngularJS thì các bạn cần phải nắm được các kiến thức lập trình căn bản và nên biết qua về HTLM, CSS, javasript…(tham khảo khóa học lập trình PHP – phần 1)

Kết quả sau khóa học:

Kết thúc khóa học lập trình AngularJS 2 các bạn chắc chắn có trong tay ít nhật một sản phẩm ứng dụng web để mang đi cạnh trạnh với các đối thủ khác khi đi xin việc

CHI TIẾT NỘI DUNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ANGULARJS 2

Bài 1: Giới thiệu về AngularJS

 1. AngularJS là gì?
 2. Tại sao nên dùng AngularJS.
 3. Giới thiệu về Web component và AngularJS 2.
 4. AngularJS HelloWorld.
 5. Một số khái niệm cơ bản ( Architecture, Components, Binding Data...).
 6. Hướng dẫn cài đặt môi trường và làm ví dụ đơn giản

Bài 2: Component trong AngularJS

 1. Giới thiệu về TypeScript
 2. Luyện tập một số bài đơn giản viết với TypeScript
 3. Components
 4. Templates
 5. Directives
 6. Data Binding
 7. Hướng dẫn thực hành viết một bài tập đơn giản

Bài 3: Component trong AngularJS

 1. Giới thiệu các component cơ bản
 2. TextBox, CheckBox, Combobox,..
 3. Hướng dẫn xây dựng lại một page mẫu dùng AngularJS 2

Bài 4: Component trong AngularJS

 1. Giới thiệu các component cơ bản
 2. Form, Button, Table,...
 3. Hướng dẫn xây dựng lại một page mẫu dùng AngularJS 2

Bài 5: Component trong AngularJS

 1. Giới thiệu các component cơ bản
 2. Routing , Style, Class, For, If,....
 3. Hướng dẫn xây dựng lại một page mẫu dùng AngularJS 2

Bài 6: Custom Component

 1. Giới thiệu về Binding dữ liệu 2 chiều (Callback)
 2. Hướng dẫn tạo ra một custom component
 3. Thực hành tạo và sử dụng custom component

Bài 7: Services

 1. Giới thiệu về API và các khái niệm
 2. Phân tích một số ví dụ
 3. Hướng dẫn viết component để lấy dự liệu từ một API
 4. Thực hành

Bài 8+9+10: Làm dự án thực tế

Xây dựng một trang web với giao diện hoàn thiện bằng AngularJS 2

Lịch Khai Giảng:

Lớp Thời Gian Ngày Khai Giảng  
AGL-03 Thứ 2- 4( 18:00- 20:30) 09-05-2018
AGL-02 Thứ 3- 5( 18:00- 20:30) 10-04-2018

 

0985 95 0895