Chương Trình Ưu Đãi

THÔNG TIN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

---------------***---------------

Tặng 10% khi đăng ký:

Tặng 30% khi đăng ký:

  • Khóa học Tester - kiểm thử phần mềm cơ bản: Khóa học Tester
  • Nhận ngay 50.000vnđ khi đăng ký online

Tặng 50% khi đăng ký:

Tặng 17% khi đăng ký:

  • Khóa học .Net: Khóa học C#
  • Nhận ngay 50.000vnđ khi đăng ký online

Đặc biệt : Tặng 100% khi đăng ký:

Đăng ký nhóm:

  • Tặng thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3-5 người
  • Tặng thêm 2% khi đăng ký nhóm 2 người

Lưu ý: 

  • Để giữ phần ưu đãi học viên cần ghi danh online hoặc liên hệ tư vấn và hoàn tất tối thiểu 50% học phí trước ngày 28/04/2018.
  • Trong trường hợp có nhiều chương trình ưu đãi học viên được áp dụng chương trình ưu đãi cao nhất.

 

0985 95 0895