Full Tài liệu tự học lập trình Android từ Cơ Bản – Nâng Cao

Tài liệu tự học lập trình Android – Hệ điều hành Android được sử dụng chủ yếu trên các thiết bị điện thoại.Số lượng người sử dụng điện thoại sử dụng ngôn ngữ Android ngày càng nhiêu lên bởi ứng dụng này dễ sử dụng với người dùng và nó là mã nguồn mở nên người dùng có thể thỏa sức cài đặt rất nhiều ứng dụng trên điện thoại của mình.

Android hiện đang là hệ điều hành trên thiết bị di động của google khi google mua lại nó vào năm 2005 và bản thân nó được phát triển từ hệ điều hành Linux.

Android được ra mắt đầu tiên vào 5/11/2007 nó được phát triển trên ngôn ngữ là Java.Nó cũng đánh dấu sự ra đời của liên minh thiết bị di động cầm tay mã nguồn mở gồm 78 công ty phần mềm và phần cứng.

Dưới đây là bộ tài liệu học lập trình Android từ Cơ Bản  – Nâng Cao mà devpro.edu.vn chia sẻ đến các bạn lập trình viên chưa biết gì đến ngôn ngữ lập trình Android này và các bạn muốn nâng cao kiến thức về lập trình Android của bản thân.Bởi vì Android được lập trình dựa trên ngôn ngữ Java nên các bạn nào đã học Java sẽ có lợi thế hơn trong quá trình học Android.

Tổng hợp bài tự học lập trình Android từ Cơ Bản – Nâng Cao chuyên sâu

 1. Hướng dẫn cài đặt Android SDK trên eclipse (Link)
 1. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Android studio (Link)
 1. Hướng dẫn cài đặt Bluestack để giả lập Android trên PC (Link)
 1. Hướng dẫn cài đặt GENYMOTION để Build app trên android studio (Link)
 1. Lập trình android – Ứng dụng đầu tay Helloworld (Link)
 1. Phím tắt trong android studio để lập trình tốt hơn (Link)
 1. Giới thiệu về Layout trong android (Link)
 1. Làm quen với các CONTROL trong android text view, Editext, button (Link)
 1. Đơn vị đo trong android: px, DP, DIP, DPI và SP (Link)
 1. Style và Theme trong lập trình android (Link)
 1. Giới thiệu thư mục Resources trong android (Link)
 1. Thực hành vẽ layout trên android (Link)
 1. Xử lý tập tin xml trong Android (Link)
 1. Hướng dẫn bắt sự kiện trong android (Link)
 1. Hướng dẫn tạo ListView trong android (Link)
 1. Thêm, sửa, xóa Item trong listview (Link)
 1. Hướng dẫn tạo RecyclerView trong android (Link)
 1. Tìm hiểu về Intent trong android (Link)
 1. Tìm hiểu vòng đời của 1 ứng dụng android – Activity Lifecycle (Link)
 1. Sử dụng Intent truyền dữ liệu qua lại giữa các activity trong android (Link)
 1. Sử dụng font trong android (Link)
 1. Đa ngôn ngữ trong android (Link)
 1. Giới thiệu về Dialog và custom dialog trong android (Link)
 1. DatePickerDialog và TimePickerDialog trong android (Link)
 1. Fragment trong android (Link)
 1. Spinner trong android (Link)
 1. ActionBar trong android (Link)
 1. ToolBar trong android (Link)
 1. Gridview trong android (Link)
 1. Tạo Tabhost sử dụng FragmentTabhost (Link)
 1. ViewPage trong android (Link)
 1. WebView trong Android (Link)
 1. Hướng dẫn SearchView trong Android (Link)
 1. Menu trong android (Link)
 1. Sharedpreferences trong android (Link)
 1. Đọc ghi dữ liệu internal, external trong android (Link)
 1. Hướng dẫn tạo NavigationDrawer trong android (Link)
 1. Tìm hiểu Broadcast Receiver trong android (Link)
 1. Hướng dẫn tạo Progressbar trong android (Link)
 1. Hướng dẫn Custom Progressbar, tạo Circle Progress (Link)
 1. Hướng dẫn sử dụng Thread và Handler trong android (Link)
 1. MediaPlayer trong lập trình Android (Link)
 1. Camera trong android (Link)
 1. Xử lý đa tiến trình trong Android bằng Asynctask (Link)
 1. Khởi tạo một thông báo Notification trong android (Link)
 1. Multi – touch trong android (Link)
 1. Tìm hiểu Data binding trong android (Link)
 1. Text to speech trong android – chuyển văn bản thành giọng nói (Link)
 1. Gửi Email, SMS, Call trên ANDROID (Link)
 1. Services trong android (Link)
 1. Giới thiệu về SQLite trong android và công cụ Sqlite Manager (Phần 1) (Link)
 1. Tạo Database trong android bằng Sqlite (phần 2) (Link)
 1. Kiểm tra kế nối Internet của thiết bị Android (Link)
 1. Sử dụng JSON để kết nối với sever trong android (Link)
 1. Load ảnh từ sever trong android (Link)
 1. Firebase trong android studio (Phần 1) (Link)
 1. Firebase trong android studio (Phần 2) (Link)
 1. Firebase trong android studio: Lưu đa dữ liệu (Phần 3) (Link)
 1. Google map api android: cấu hình google map trên android studio (p1) (Link)
 1. Google map api android: Tìm kiếm địa điểm, Vị trí hiện tại (p2) (Link)
 1. Google Places Api android: Tìm kiếm địa điểm xung quanh trong android (Link)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

0985 95 0895