Bộ tài liệu tự học lập trình iOS từ Cơ Bản – Chuyên Sâu

Nhiều bạn lập trình viện không có nhiều thời gian đến các trung tâm hoặc các trường học để có thể tham gia các khóa học lập trình iOS.Các bạn đang mong muốn tìm cho mình được 1 bộ tài liệu học lập trình iOS từ Cơ Bản – Chuyên Sâu.

DevPro là một trong những trung tâm dạy lập trình iOS online, offline cho các bạn sinh viên, các nhân viên lập trình muốn tìm hiểu về ngôn ngữ thế hệ mới này để tạo cho mình 1 công việc và 1 mực lương tốt hơn trong cuộc sống.

Nhưng không phải ai cũng có thời gian và điều kiện đến trung tâm để tham gia khóa học.Thấu hiểu được điều đó thì trung tâm DevPro đã xây dựng một bộ tài liệu học lập trình iOS từ Cơ Bản  –  Nâng cao giúp các bạn có thể tự học lập trình iOS tại nhà mà không phải tốn nhiều thời gian đến các trong tâm.

Bộ tài liệu tự học lập trình iOS gồm các bài như sau:

1. Nhập môn XCode và Objective C

2. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Objective C

3. Biến, hằng số, toán tử trong Objective C

4. Cấu trúc điều khiển trong Objective C

5. Cơ bản về hàm, class trong Objective C

6. Hướng dẫn cách sử dụng block trong Objective C

7. Cấu trúc của một chương trình trong lập trình IOS

8. Tạo ứng dụng Helloworld sử dụng Objective C

9. Tìm hiểu về Label, Button, TextField, Slider, Switch, Page Control trong iOS

10. Tìm hiểu về Progress View, Activity View, Segmented Control, Switch trong ios

11. Quản lý bộ nhớ trong IOS (Memory Management)

12. NSTimer và ứng dụng đếm thời gian đơn giản.

13. Điều hướng sử dụng Navigation controller

14. Hướng dẫn sử dụng Tabbar ViewController mở Webview, ImageView, Mapkit.

15. Hướng dẫn sử dụng file xib trong IOS.

16. Hướng dẫn sử dụng TableView trong IOS.

17. Tương tác row selection trong Tableview

18. Hướng dẫn xóa 1 hàng trong TableView

19. Hướng dẫn sử dụng Sidebar

20. Hướng dẫn phân trang trong IOS sử dụng file xib

21. Hướng dẫn sử dụng CollectionView trong IOS

22. Hướng dẫn tương tác với CollectionView

23. Thêm Header và Footer trong UICollectionView

24. Phân tích XML parser

25. Hướng dẫn phân tích JSON

26. Hướng dẫn load dữ liệu từ Json vào TableView

27. Hướng dẫn Localization(đa ngôn ngữ) cho ứng dụng của bạn.

28. Hướng dẫn thêm tính năng chia sẻ cho ứng dụng của bạn.

29. Hướng dẫn sử dụng một máy quay và playback.

30. Hướng dẫn xây dung một máy ảnh đơn giản sử dụng UIImagePickkerViewcontroller.

31. Vào ra file trong ios.

32. AutoLayout trong ios

33. Hướng dẫn sử dụng SQLite trong ios

34. Hướng dẫn sử dụng Coredata trong ios

35. Hướng dẫn Login Facebook.

36. Hướng dẫn sử dụng Google Service API.

Lưu ý: Vấn đền từ học lập trình iOS đòi hỏi các bạn phải thực sự chăm chỉ nghiên cứu nghiền ngẫm tài liệu học lập trình iOS mới có thể hiểu hết được vì tự học không phải môi trường học tập tại trung tâm không có người hướng dẫn chỉ bước nên các bạn sẽ gặp khó khăn.

Nếu các bạn nào đang chưa biết khóa học lập trình iOS ở đâu tốt thì có thể tham khảo qua khóa học của DevPro với rất nhiều ưu đãi về chi phí học và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.

0985 95 0895